Lovgivning - Uddannelser

De statslige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet er underlagt lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Den gældende lovgivning på området er:

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Nærmere bestemmelser om uddannelsesinstitutionerne, f.eks. omkring ledelsesforhold og de uddannelser, institutionen skal tilbyde, vil typisk være fastsat i bekendtgørelser om de enkelte skoler.

Her på siden kan du finde lovgivning for de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet:

Kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Bekendtgørelse nr. 732 af 14. juni 2016

Bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under KulturministerietBekendtgørelse nr. 64 af 14. januar 2016

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående kunstneriske uddannelser under KulturministerietBekendtgørelse nr. 65 af 14. januar 2016

Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser under KulturministerietBekendtgørelse nr. 339 af 6. april 2016

Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under KulturministerietBekendtgørelse nr. 1123 af 22. august 2018.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerneBekendtgørelse nr. 544 af 3. juni 2009
  
Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under KulturministerietBekendtgørelse nr. 364 af 1. april 2019
 
Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutionerBekendtgørelse nr. 615 af 5. maj 2015

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.Bekendtgørelse nr. 871 af 8. september 2009

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under KulturministerietBekendtgørelse nr. 1244 af 11. december 2009

Bekendtgørelse om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område

Bekendtgørelse nr. 1004 af 21. juni 2018. 

Kunstakademiets Billedkunstskoler

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (Bachelor- og kandidatuddannelserne)Bekendtgørelse nr. 830 af 23. juni  2017

Bekendtgørelse om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis BilledkunstskolerBekendtgørelse nr. 907 af 6. september 2012.

Den Danske Filmskole

Bekendtgørelse om Den Danske FilmskoleBekendtgørelse nr. 507 af 30. april  2019  

Musikkonservatorierne/Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og OperaakademietBekendtgørelse nr. 833 af 23. juni  2017

Bekendtgørelse om styrelse af musikkonservatorierneBekendtgørelse nr. 1040 af 29. juni 2016

Bekendtgørelse om styrelse af OperaakademietBekendtgørelse nr. 333 af 6. maj 1997

Bekendtgørelse om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og OperaakademietBekendtgørelse nr. 616 af 5. maj 2015

Den Danske Scenekunstskole 

Bekendtgørelse om Styrelse af Den Danske ScenekunstskoleBekendtgørelse nr. 1050 af 19. september 2018 

Bekendtgørelse om Uddannelse ved Den Danske ScenekunstskoleBekendtgørelse nr. 1157 af 19. september 2018