Åbenhedsordning

Som led i en politisk aftale, der blev indgået den 30. april 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, blev der indført en åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter.

Åbenhedsordning betyder, at der løbende skal offentliggøres bagudrettede oplysninger om ministrenes månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver og varetagelsen af officielle repræsentative opgaver, ligesom ordningen skal omfatte en vis fremadrettet information om den kommende måneds officielle ministeraktiviteter.

Åbenhedsordningen har sin egen hjemmeside, hvor oplysninger fra alle ministerier findes.

Læs mere om ordningen og se tallene på aabenhedsordning.dk