Ministerens CV

Joy Mogensen

Født den 11. august 1980 i Toronto, Canada.

 

Karriere

27. juni 2019 -             Kulturminister og kirkeminister i og for
                                   Danmark

2011-2019                   Borgmester i Roskilde Kommune

2006-2019                   Medlem af kommunalbestyrelsen i Roskilde
                                   Kommune

2010                            Konsulent for Teknologisk Institut

2007-2010                   Konsulent for Rambøll

 

Uddannelse

2001-2005                   Bachelor i Kultur- og Sprogmødestudier
                                   Roskilde Universitet