27/03/2017

Første spadestik til Roskilde Festival Højskole

Kulturminister Mette Bock taler til første spadestik for den nye Roskilde Festival Højskole

(Det talte ord gælder)

Kære alle sammen.

Tillykke med den nye højskole!

Jeg tænker, at mange i dag vil tale om byen, festivalen og musikken. Så jeg vil holde mig til højskolen.

Hvad er en højskole i grunden?

Ja, det havde de to gamle højskolekæmper, Hal Koch fra Krogerup og Jørgen Bukdahl fra Askov, et bud på.

Man fortæller i hvert fald, at Koch og Bukdahl engang havde holdt hver sit foredrag i den samme by. Og de aftalte at mødes bagefter og vende verdenssituationen over en øl.

For højskolefolk er nemlig hverken bange for dybsindigheder – eller for alkohol.

De var erfarne foredragsholdere. De vidste, at der skulle noget særligt til, hvis folk skulle holde sig vågne og lytte. Bukdahl har sagt det sådan, at der skal være noget cirkus over et godt folkeligt foredrag.

Nu var begge cirkusforestillinger slut, og øllet var velfortjent.

"Det er med øl som med foredrag", sagde Hal Koch lidt sørgmodigt. "Det er skum det meste".

Bukdahl sad lidt og studerede deres øl. Så sagde han: "Javist, men efterhånden sætter øllet sig igennem".

Det er med øl som med foredrag og højskoler. Der er meget skum på overfladen, men efterhånden sætter substansen sig igennem.

Det er på grund af øllet, at staten både støtter højskolerne med markante driftstilskud og sætter meget frie rammer for skolernes virksomhed.

Men hvad er da substansen i et højskoleophold?

Ifølge højskoleloven er det livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Det kan vi godt tillade os at oversætte med, at højskolerne beskæftiger sig med de fælles menneskelige vilkår.

Her dannes eleverne, så de får lyst til at tage hånd om eget liv og engagere sig i det fælles.

Når det er lykkedes så godt i generationer, skyldes det mange forhold.

Først og fremmest er alle på skolen af lyst. Her er ingen eksamen. Her er i stedet fordybelse, erkendelse og afklaring.

Her mødes mennesker om de emner, der interesserer dem. Det sker i døgndrift, i gode rammer og med engagerede lærere.

Ikke ulig en rigtig god Roskilde Festival.

De faglige emner kan variere. Det kan være idræt, filosofi, teater eller som nu festivalkultur, musik og verdensborgerskab.

”Her rejses en skole som mange før” – sang vi for et øjeblik siden.

Der er rigtigt. Der har været rejst 314 højskoler i Danmark siden den første i Rødding.

Så Roskilde Festival Højskole bliver nummer 315.

I dag er der 67 højskoler, så mange er altså lukket i tidens løb. 

I det normale uddannelsessystem får skolerne deres elever nærmest automatisk. Sådan er det ikke for højskolerne. De eksisterer kun så længe, de kan tiltrække elever.

Når en højskole lukker, giver det plads til andre, der er bedre til at appellere til de unge. Derfor fornyer skoleformen sig hele tiden.

Da højskolerne toppede i starten af 1990-erne var der over 100 højskoler, men elevtallet faldt gennem de følgende 10 år. Først og fremmest på grund af de mindre ungdomsårgange.

Derfor har højskolerne fået et ry for at være i krise. Men det er altså en myte!

Gennem de sidste 10 år er det stille og roligt gået fremad igen. 

I dag svarer antallet af skoler og elever til hinanden, og der er igen plads til nye skoler. Mange melder om fulde huse og skoleformen udvikler sig.

I kan faktisk ikke finde et bedre tidspunkt til at begynde byggeriet af en ny højskole.

Alligevel vil jeg gerne afslutte med en udfordring:

Højskolerne har bevist deres værd.

Men skoleformen kan stadig udvikles. 

For eksempel bør højskolerne forsøge at sammensætte deres kurser, så eleverne har mere forskellig baggrund, end vi ser i dag.

For der er desværre en tendens til, at det er den samme type mennesker, der kommer på højskolerne.

Og at andre typer holder sig væk – uanset at de måske ville have endnu mere gavn af opholdet!

Højskole handler om at blive klogere på livet.

Højskole er et dannelsesprojekt.

Det kræver, at vi møder mennesker, der ikke kun ligner os selv.

Jeg tror dog, at netop Roskilde Festival Højskolen har potentiale til at nå en lang række mennesker, som ellers ikke ville opsøge højskoleformen.

Jeg vil ønske jer held og lykke i arbejdet for at danne unge til engagerede samfundsborgere!

Mange tak.