Museumsudvalget for Kulturhistorie

Museumsudvalget har til opgave at bidrage til udmøntningen af fastlagte nationale strategier og indsatsområder.

Udvalget afgiver indstilling om Slots- og Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet, rådgiver i generelle museumsfaglige spørgsmål samt i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger og behandling af ansøgninger om statsanerkendelse.

Læs mere om udvalget på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Udvalgets medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Broder Berg (formand) Museumsdirektør, Vesthimmerlands Museum 01.09.2013 31.12.2020
Morten Søvsø Museumsinspektør, Sydvestjyske Museer 01.09.2013 31.12.2020
Iben Fonnesbech-Schmidt Lektor, Aalborg Universitet 01.09.2013 31.12.2020
Jesper Stub Johnsen Bevaringschef, Nationalmuseet 01.09.2013 31.12.2020
Lene B. Frandsen Museumsinspektør, Museet for Varde By og Omegn 01.09.2013 31.12.2020
Ingeborg Svennevig Museumsdirektør, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune 01.09.2013 31.12.2020
Ulla Schaltz Museumsinspektør, Museum Lolland-Falster 01.09.2013 31.12.2020
Opdateret 20. oktober 2020