Museumsudvalget for Kunsthistorie

Museumsudvalget har til opgave at bidrage til udmøntningen af fastlagte nationale strategier og indsatsområder.

Udvalget afgiver indstilling om Slots- og Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet, rådgiver i generelle museumsfaglige spørgsmål samt i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger og behandling af ansøgninger om statsanerkendelse.

Udvalgets medlemmer

 

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Sine Kildeberg (formand) Museumsdirektør, Vendsyssel Museum 01.09.2013 31.12.2020
Claus Hagedorn-Olsen Souschef, Museum Horsens 01.09.2013 31.12.2020
Annette Johansen Museumsdirektør, Historie og Kunst: Thorvaldsens Museum 01.09.2013 31.12.2020
Thomas Lederballe Museumsinspektør, Statens Museum for Kunst 01.09.2013 31.12.2020
Anne-Mette Villumsen Museumsdirektør, Skovgaard Museet 01.09.2013 31.12.2020
Jacob Wamberg Professor, Aarhus Universitet 01.09.2013 31.12.2020
Opdateret 15. marts 2023