Museumsudvalget for Naturhistorie

Museumsudvalget har til opgave at bidrage til udmøntningen af fastlagte nationale strategier og indsatsområder.

Udvalget afgiver indstilling om Slots- og Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet, rådgiver i generelle museumsfaglige spørgsmål samt i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger og behandling af ansøgninger om statsanerkendelse.

Læs mere om Museumsudvalget på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Udvalgets medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Bo Skaarup (formand) Museumsdirektør, Naturhistorisk Museum 01.09.2013 31.12.2020
Jesper Lier Boldsen Lektor, Syddansk Universitet 01.09.2013 31.12.2020
Mette Elstrup Steeman Overinspektør, Museum Sønderjylland 01.09.2013 31.12.2020
Peter Kjærgaard Museumsdirektør, Statens Naturhistoriske Museum 01.03.2016 31.12.2020
Opdateret 20. oktober 2020