Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Børn og unge i bevægelse - perspektiver og idéer

Antologi udgivet i forbindelse med udredningsarbejdet om “Idrættens sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige dimension”.

Børn, unge og kultur , Idræt

Bog 2003

Liv i musikken

Musikken får nu bedre vilkår. Det gælder både den rytmiske og den klassiske musik, som over de næste fire år vil få 101,6 mio. kr. ekstra. Pengene går til en række initiativer, som tilsammen udgør en af de mest ambitiøse satsninger i dansk musik i lang tid: Kulturministeriets handlingsplan 2004-2007.

Kultur

Handlingsplan 2003

Moderne dans i Danmark

Den moderne dans i Danmark er præget af både talent og engagement. Ikke blot bliver der i Danmark produceret moderne scenisk dans, der – når den er bedst – kan måle sig med det ypperste i Europa. Der er også et meget spændende vækstlag af unge dansere og koreografer, der står klar til at give den danske moderne dansescene et yderligere løft, hvis de får mulighederne for det.

Idræt , Kultursamarbejde og -aftaler

Rapport 2003

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning

Arbejdsgruppen skal kortlægge den eksisterende tilstand på lokalradio- og tv-området og skal med udgangspunkt heri og de i forlængelse af medieaftalen kommende nye regler for lokalradio- og tv-virksomhed fremkomme med forslag til, hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer i en længere årrække.

Kultur- og kunststøtte , Medier

Rapport 2003

Kulturkontakten nr. 2 / 2003

En ny teaterlov kan være på plakaten. Ønsket om en lyder i hvert fald højere og højere fra flere sider. Kulturkontakten retter i dette nummer spotlightet ind på scenekunsten i Danmark.

Idræt , Kultur , Kultur- og kunststøtte

Andre udgivelser 2003

Kulturkontakten nr. 3 / 2003

Partnerskaber, står der som overskrift på dette nummer. I ordet ligger, at to parter arbejder sammen om noget til gensidig fordel.

Kultur- og kunststøtte , Kultursamarbejde og -aftaler

Andre udgivelser 2003

Kulturkontakten nr. 4 / 2003

Der skal talent til, hvis man vil frem i kunstens verden, men muligvis også en hel del mere. Vi nævner i flæng: tålmodighed, mod og held. Der kan imidlertid også være tale om noget helt fjerde. Det er her, kulturpolitikken kommer ind i billedet.

Uddannelse og folkeoplysning

Andre udgivelser 2003

Undersøgelse om kunststøtteordninger 1993-2002

Økonomistyrelsen har på vegne af Kulturministeriet gennemført en faktuel undersøgelse af en række af Kulturministeriets kunststøtteordninger for perioden 1993-2002.

Kultur- og kunststøtte

Undersøgelse 2003

Statusrapport - den eksisterende tilstand på lokalradio- og tv-området

Arbejdsgruppen skal kortlægge den eksisterende tilstand på lokalradio- og tv-området og skal med udgangspunkt heri og de i forlængelse af medieaftalen kommende nye regler for lokalradio- og tv-virksomhed fremkomme med forslag til, hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer i en længere årrække.

Medier

Rapport 2003

Sprog på spil - Et udspil til en dansk sprogpolitik

Kulturministeriet nedsatte en intern arbejdsgruppe, der havde til opgave at udarbejde et oplæg til en politik for det danske sprog. Oplægget skal indeholde overvejelser om sprogpolitikkens overordnede målsætninger og komme med forslag til konkrete initiativer og forslag, der kan indgå i en samlet plan for en styrkelse af det danske sprog.

Kultur , Uddannelse og folkeoplysning

Udspil 2003
Opdateret 03. februar 2021