Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Det Internationale Kulturpanels strategi 2017-2020

Formulering af strategien for 2017-2020 for Det Internationale Kulturpanel, der har til formål at udvikle dansk kunst og kultur i mødet med andre kulturer.

Kultur

Rapport 2017

Antennerne Ude - Sammenfatning

Antennerne Ude er et borgerinddragende initiativ iværksat af kulturminister Mette Bock i foråret 2017, hvor mediebrugere landet over fra den 22. maj til 28. september 2017 har fået mulighed for at ytre deres ønsker til fremtidens danske medieindhold.

Medier

Undersøgelse 2017

Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter

Rapport udarbejdet af udvalg indeholdende undersøgelse af større kulturprojekter og anbefalinger til god ledelse af fremtidige projekter af samme art.

Kultur

Rapport 2017

Rapport om Folkeuniversitetets struktur

Rapport udarbejdet om Folkeuniversiteternes struktur. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet til at undersøge Folkeuniversiteternes virke på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen.

Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 2017

Musikskolerne i Danmark

Musikskoletænketanken fik af kulturministeren i foråret 2016 til opgave at danne sig et overblik over musikskoleområdet, udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne står over for, og på den baggrund udarbejde anbefalinger til et fremtidigt musikskolelandskab.

Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 2017

De Kunstneriske Uddannelser - forslag til en fremtidig organisering

Rapporten indeholder anbefalinger fra Henrik Sveidahl til, hvordan videregående kunstneriske uddannelser kan organiseres i fremtiden.

Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 2017

Rapport fra blankmedieudvalget

Rapporten indeholder anbefalinger om hvilke lagringsmedier, der bør være omfattet af ny blankmedieordning. Blankmedieudvalget blev nedsat af Mette Bock i marts 2017.

Medier

Rapport 2017

Fremtidens danske indholdsproduktion

Rapporten indeholder anbefalinger fra ekspertudvalg nedsat af Mette Bock om fremtidig finansiering af dansk indholdsproduktion. Beslutningen om udvalgets nedsættelse kom i forbindelse med medieaftalen 2015-2018.

Medier

Rapport 2017

Visioner for fremtidens museer

Publikationen præsenterer visionerne for fremtidens museer, herunder opgavefordeling, samspil mellem stat og kommune og finansiering.

Kultur- og kunststøtte

Publikation 2017

National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016

Denne publikation indeholder den nationale bruger-og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet i 2016, som har til formål at give landets folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation.

Kultur- og kunststøtte

Publikation 2017
Opdateret 03. februar 2021