Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Rapport fra det tværministerielle udvalg om den statslige politik for den faste kulturarv

Danmarks kulturarv er de spor, som mennesker har efterladt sig – de åndelige såvel som de materielle – fra i dag og til for 15.000 år siden.

Kulturarv

Rapport 2002

Uddannelsesrådet for musikkonservatorierne - redegørelse 2001/2002

Uddannelsesrådet skal hvert år afgive en kort redegørelse til kulturministeren med rådets samlede, faglige vurdering af den enkelte uddannelsesinstitution.

Uddannelse og folkeoplysning

Redegørelse 2002

Undersøgelse af den musikalske fødekæde indenfor klassisk musik

Kulturministeren nedsatte i starten af 2002 en taskforce, som skulle undersøge årsagerne til de aktuelle problemer med den musikalske fødekæde indenfor klassisk musik og komme med forslag til, hvordan de forskellige led i fødekæden kan styrkes.

Kultur

Undersøgelse 2002

Kulturkontakten nr. 2 / 2002

2. oktober i år indgik regeringen en aftale med alle Folketingets partier om en ny struktur for uddelingen af kunststøtte. Der betyder bl.a., at der pr. 1. juli 2003 bliver etableret et nyt Kunstråd i stedet for en række af de eksisterende råd, nævn og centre på området. Dét er anledningen til, at Kulturkontakten i dette nummer sætter fokus på kunststøtte.

Kultur- og kunststøtte

Andre udgivelser 2002

Biblioteksafgiften 2002

Kulturministeren nedsatte i 2002 en arbejdsgruppe, der skulle undersøge den fremtidige fordeling af bibliotekspengene.

Kultur- og kunststøtte , Medier

Rapport 2002

Rock Festival Safety

The report starts off with a short account of the accident at the Roskilde 2000 Festival, which constitutes the background of the task facing the Working Group. Taking its point of departure in developments in the field of youth music culture and its distinctive characteristics, this report portrays the festival tradition in Denmark augmented by an examination of several serious crowd accidents and initial international experience in the field of preventive crowd management in a historical perspective.

Kultur

Rapport 2001

Udvalget vedrørende lokal radio og tv - årsberetning for 2000

Udvalget vedr. Lokal Radio og TV nedsattes i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed af kulturministeren for en 4-årig periode.

Medier

Andre udgivelser 2001

Lokal radio og tv-ordningen

Der er i henhold til medieaftalen af 28. marts 2000 nedsat en arbejdsgruppe med følgende kommissorium, som er godkendt af partierne bag aftalen.

Medier

Rapport 2001

Evaluering af tilskudsordningen for lokalradio og -tv - Delrapport

Projektet, Kvinder på toppen, handler om kvinder og frivilligt lederskab inden for idrætten. Projektet skal dokumentere og analysere årsagerne til kvindernes underrepræsentation blandt idrættens frivillige ledere.

Idræt

Rapport 2005

Kunst i netværkssamfundet

Informationssamfundet, vidensamfundet, risikosamfundet. Betegnelserne for det moderne samfund, kendetegnet af hastige forandringer, intensiv anvendelse af informationsteknologi, nye digitale kommunikationsformer og stigende globalisering, er mange.

Medier

Redegørelse 2001
Opdateret 03. februar 2021