Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Betænkning om revision af arkivloven

Arbejdsgruppen udarbejdede en rapport om revision af arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 17. juli 2000 af lov om offentlige arkiver m.v.

Ophavsret

Redegørelse 2001

Denmark's Creative Potential

With Denmark’s Creative Potential, Culture and Business Policy Report the Government is setting its sights on interaction between culture and industry.

Kultur , Kultursamarbejde og -aftaler

Redegørelse 2000

Vil du uddanne dig til artist? - HTML-version

Vil du uddanne dig til artist? - HTML-version

Kultur

Andre udgivelser 2001

Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999

Satellit- og Kabelnævnet er nedsat af kulturministeren i henhold til § 41 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Det skal repræsentere juridisk, teknisk, økonomisk og mediemæssig sagkundskab.

Medier

Rapport 2000

Udvalget vedrørende lokal radio og tv - årsberetning for 1999

Udvalget vedr. Lokal Radio og TV nedsættes i henhold til lov om radio-og fjernsynsvirksomhed af kulturministeren for en 4-årig periode.

Medier

Rapport 2000

Radio- og tv-reklamenævnet - årsberetning for 1999

Radio- og TV-Reklamenævnet er nedsat af kulturministeren i henhold til § 71 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Medier

Publikation 2000

Alternative distributionsformer for digitalt tv

I henhold til medieaftalen af 28. marts 2000 er nedsat en arbejdsgruppe med følgende kommissorium, som er godkendt af partierne bag aftalen.

Medier

Rapport 2000

Charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige

For at styrke og udvikle samspillet mellem det frivillige Danmark / Foreningsdanmark og det offentlige er repræsentanter for parterne enige om at udarbejde et charter med grundlæggende værdier og rammer for dette samspil.

Kultursamarbejde og -aftaler , Uddannelse og folkeoplysning

Andre udgivelser 2000

Danmarks kreative potentiale

Denne kultur- og erhvervspolitiske redegørelse tegner konturerne af en ny fælles dagsorden for kulturpolitikken og erhvervspolitikken. To politiske områder, som traditionelt har været adskilt. Men som vil få mere og mere at sige hinanden de kommende år.

Kultursamarbejde og -aftaler

Redegørelse 2000

Det Danske Filminstitut

Partierne RV, S, V, KF, CD, SF og EL aftalte i februar 1999, at dansk film over en fireårig periode skulle tilføres en betydelig bevillingsforøgelse.

Kultur- og kunststøtte , Medier

Rapport 2000
Opdateret 03. februar 2021