Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Kulturpengene 2000

Kulturpengene 2000 fortæller om de samlede offentlige udgifter, der i 2000 er afsat til kulturelle formål. Tallene omfatter pengene på finansloven, tipsmidlerne og licensindtægterne. Hertil kommer kommuners og amtskommuners forventede udgifter til kultur.

Kultur- og kunststøtte , Ministeren , Om Kulturministeriet

Andre udgivelser 2000

Licensopkrævning 2001-2004

DR-Licens har inden for de sidste 3 år udbygget den løbende licenskontrol med både telefonisk kontrol (via et telemarketingbureau) og kampagnebreve til kunder, der framelder deres licens.

Kultur- og kunststøtte , Medier

Rapport 2000

Sikkerheden ved musikfestivaler

Med udgangspunkt i Roskilde Politis rapport om tragedien på Roskilde Festival den 30. juni 2000 skal arbejdsgruppen udarbejde en rapport om sikkerheden ved danske musikfestivaler og tilsvarende større musikarrangementer, der tiltrækker et meget stort publikum.

Kultur

Rapport 2000

Vil du uddanne dig til artist?

Denne pjece fortæller om dine muligheder for at uddanne dig til artist eller cirkuskunstner herhjemme og i udlandet. Cirkus- og artistkunsten bygger på en lang tradition, og den har igennem tiderne været en væsentlig del af dansk kultur.

Kultur , Uddannelse og folkeoplysning

Andre udgivelser 2000

Betænkning om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

Betænkning om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder.

Medier

Andre udgivelser 2000

Doping in Denmark - a white book

The essential task set by the White Paper Committee is to review the extent to which doping substances are used by the Danish population and in various sports milieus in Denmark; and, moreover, to examine the character of the doping phenomenon by providing the historical, sociological, medical, legal and ethical perspective of the various issues actually related to the use of doping substances.

Idræt

Bog 1999

Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1998

Satellit- og Kabelnævnet er nedsat af kulturministeren i henhold til § 41 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Det skal repræsentere juridisk, teknisk, økonomisk og mediemæssig sagkundskab.

Medier

Rapport 1999

Udvalget vedrørende lokal radio og tv - årsberetning for 1998

Udvalget vedr. Lokal Radio og TV nedsættes i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed af kulturministeren for en 4-årig periode.

Medier

Rapport 1999

Betænkning om teaterstøtte i Danmark

I februar 1999 nedsatte kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen et lovforberedende udvalg, der skulle analysere de nuværende teaterstøtteordninger og komme med forslag til forenklinger. Udvalgets overvejelser og forslag foreligger i denne betænkning.

Kultur- og kunststøtte

Andre udgivelser 1999

Kunsten ud i det offentlige rum

Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske initiativer et udvalg med overskriften "Kunsten ud i det offentlige rum".

Kultur , Kultursamarbejde og -aftaler

Rapport 1999
Opdateret 03. februar 2021