Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Undersøgelse af piratdekoderkort m.v.

Kulturministeriet anmodede ved skrivelse af 19. november 1998 Center for Tele-Information om for ministeriet at gennemføre en undersøgelse af piratdekoderkort m.v.

Medier

Undersøgelse 1999

Børn og tv-reklame

Forskning om børn og tv-reklame er af forholdsvis ny dato her i landet, da fænomenet tv-reklame først blev en del af den danske hverdag med indførelse af TV 2 i 1988.

Børn, unge og kultur , Medier

Rapport 1999

Doping i Danmark - en hvidbog

Doping i Danmark - en hvidbog

Idræt

Bog 1999

Evaluering af det regionale kulturforsøg

Dette er den fjerde og afsluttende rapport i evalueringen af de regionale kulturforsøg.

Kultur , Kultursamarbejde og -aftaler

Rapport 1999

Evaluering af forsøgspuljen til medieskoler

Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning er af Kulturministeriets Radio og TV kontor blevet bedt om at gennemføre en midtvejsevaluering af støtteordningen til forsøg med medieskoler.

Medier , Uddannelse og folkeoplysning

Evaluering 1999

Handlingsplan for handicappedes adgang til kulturen

Da Kulturministeriet blev oprettet, var hensigten at give alle adgang til gode kulturoplevelser. Teater, musik, billedkunst osv. skulle gøres mere tilgængeligt. Uanset bopæl og social baggrund skulle danskerne have mulighed for at nyde kunst og kultur.

Kultur

Handlingsplan 1999

Børn og kultur

Denne publikation indeholder en række baggrundsartikler til redegørelsen til Folketinget om regeringens børnekulturpolitiske indsats. De fire første artikler er forfattet af de eksterne rådgivere, som har bistået Kulturministeriet med udarbejdelsen af redegørelsen

Børn, unge og kultur

Bog 1999

Styrkelse af det gode håndværk - ideer og forslag

Rapporten undersøger håndværkets kulturbærende funktion og betydning for kulturarven, håndværkets samspil med den skabende kunst og håndværkets rolle i industri- og informationssamfundet.

Kultur

Rapport 1998

Radio- og tv-reklamenævnets erfaringer med behandling af sager om skjult reklame

Skjult reklame i radio- og fjernsynsudsendelser er ikke blot en uskik og en lovovertrædelse. Det er også en manipulering af forbrugerne, hvor man udnytter deres gode tro og tillid til senderforetagendernes saglighed og neutralitet.

Medier

Redegørelse 1998

Lokalradio- og lokal-tv-undersøgelsen 1998

Undersøgelsen er udarbejdet til Kulturministeriets Lokalradio- og -tv-konference den 22. oktober 1998.

Medier

Rapport 1998
Opdateret 03. februar 2021