Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

DVB (digital video broadcast) - Fremtidens tv

Rapporten omhandler forskellige problemstillinger i relation til indførelse af digital tv i Danmark.

Medier

Rapport 1998

DAB (digital audio broadcast) - Fremtidens radio

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der er nedsat af Kulturministeriet.

Medier

Rapport 1998

Bibliotekspengene

Bibliotekspengene er en rapport udarbejdet af Arbejdsgruppen vedrørende Lov om Biblioteksafgift, som har haft til opgave at gennemgå den gældende lov om biblioteksafgift, der går tilbage til 1991.

Kultur- og kunststøtte , Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 1998

Betænkning om billedkunst

Betænkningen om billedkunst peger på det grundlæggende problem, at omsætningen på billedkunstmarkedet er for lille i forhold antallet af professionelle kunstnere.

Kultur- og kunststøtte

Andre udgivelser 1998

Udvalget vedrørende lokal radio og tv - årsberetning for 1997

Udvalget vedr. Lokal Radio og TV nedsættes for fire år ad gangen af kulturministeren i henhold til loven om radio- og fjernsynsvirksomhed. 

Medier

Andre udgivelser 1998

Cirkus og Artister i Danmark

Kulturministeriets Artistudvalg, som blev nedsat i 1996, afleverede sin betænkning "Cirkus og Artister i Danmark" (Kulturministeriets betænkning nr. 1363) til regeringen onsdag den 9. december 1998.

Kultur

Andre udgivelser 1998

Resumé af DBU's indtægter og udgifter

DBU's indtægter og udgifter

Idræt

Andre udgivelser 1997

DBU's indtægter og udgifter - html version

HTML-version

Idræt

Andre udgivelser 1997

Undersøgelse af teaterabonnementsordningen

Kulturministeriet iværksatte i foråret 1997 en gallupundersøgelse af befolkningens holdninger og teatervaner i relation til teaterabonnementsordningen. Ministeriet ville bl.a undersøge befolkningens kendskab til ordningen og betydningen af det offentliges tilskud for teatervanerne i dagens Danmark.

Kultur , Kultur- og kunststøtte

Undersøgelse 1997

Team Danmarks finansieringsbehov

Det overordnede formål med undersøgelsen er at udarbejde et beslutningsgrundlag for en fastsættelse af de fremtidige ressourcetildelinger til Team Danmark.

Idræt

Rapport 1997
Opdateret 03. februar 2021