Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Statistisk undersøgelse af skabende kunstneres indkomstforhold

Ønsket om at kunne belyse kunstnernes økonomiske og sociale forhold er ikke af ny dato. I en kulturpolitisk redegørelse af 23. maj 1984 hedder det således: "Det er endvidere regeringens hensigt (Schlüter-regeringen) at tage spørgsmålet om kunstnernes sociale stilling i almindelighed op til overvejelse ud fra den betragtning, at der for flertallet af kunstnerne ikke findes sociale ordninger af forsikringsmæssigt og lignende karakter, således som det er tilfældet for de fleste andre befolkningsgrupper".

Kultur- og kunststøtte , Kultursamarbejde og -aftaler

Rapport 1997

Rapport om Den Storkøbenhavnske Teaterstøtteordning (DST)

Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab er en selvejende institution oprettet i 1991 med det formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet.

Kultur- og kunststøtte , Kultursamarbejde og -aftaler

Rapport 1997

Den danske madkultur

Rapporten `Den danske madkultur' er resultatet af et stykke udredningsarbejde, som Kulturministeriet pålagde den såkaldte `Madkulturelle brainstormsgruppe', der blev nedsat den 6. februar 1996.

Kultur

Rapport 1997

Bibliotekerne i informationssamfundet

Udvalget skulle vurdere bibliotekernes fremtidige opgaver og vilkår i lyset af den udvikling, der tegnes i rapporten "Infosamfundet år 2000".

Medier , Uddannelse og folkeoplysning

Andre udgivelser 1997

Danmarks elektroniske forskningsbibliotek

Hovedrapportens formål ifølge den nævnte projektbeskrivelse er at give en beskrivelse af en overordnet referencemodel, der indeholder de konceptuelle krav (standarder, formater, kommunikationskrav mv.), som senere kan stykkes sammen og udfyldes detaljeret af de enkelte forskningsbiblioteker i forhold til deres specifikke ønsker og behov.

Medier , Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 1997

Betænkning om handicappedes adgang til kulturen

Arbejdsgruppen skal belyse overordnede problemstillinger vedrørende den fremtidige kulturpolitik i forhold til mennesker med handicap og fremkomme med ideer til mulige anbefalinger og initiativer på området.

Kultur

Andre udgivelser 1997

Idrættens tipsmidler

Kulturministeren og idrættens hovedorganisationer blev i efteråret 1995 enige om at foretage en budgetanalyse af idrættens tips- og lottomidler.

Idræt

Analyse 1996

Kulturens politik - en præsentation

I Kulturens Politik - en præsentation har du chancen for at komme ind under huden af dansk kulturpolitik. Udviklingen og spillereglerne i kulturlivet, som det har formet sig siden Kulturministeriets oprettelse i 1961, er pejlepunkterne.

Om Kulturministeriet

Rapport 1996

Om Kulturministeriets oprettelse

Udgivet i anledning af Kulturministeriets 35-års jubilæum.

Om Kulturministeriet

Andre udgivelser 1996

Hus og Kultur

Kulturprofilen "Hus og kultur" er én af tre publikationer udgivet i anledning af Kulturministeriets 35-års jubilæum, 19. september 1996.

Om Kulturministeriet

Andre udgivelser 1996
Opdateret 03. februar 2021