Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

The Danish education system

Publikationen præsenterer visionerne for fremtidens museer, herunder opgavefordeling, samspil mellem stat og kommune og finansiering.

Kultur- og kunststøtte

Publikation 2017

Aftagerpaneler

Publikationen indeholder vejledning til de kunstneriske, videregående uddannelser, der skal danne bro mellem uddannelsesinstitutionen og det omgivende samfund.

Uddannelse og folkeoplysning

Vejledning 2016

Public service de næste 10 år

Som opfølgning på Medieaftalen for 2015-2018, indgået den 26. juni 2014 af den forhenværende regering og samtlige daværende partier i Folketinget, nedsatte daværende kulturminister Marianne Jelved i december 2014 Public serviceudvalget.

Medier

Rapport 2016

Talent forpligter - Musikhandlingsplan 2015-2018

Publikationen præsenterer handlingsplan for talentudvikling indenfor musikskolerne i Danmark.

Børn, unge og kultur

Strategi 2015

Scenekunstdialog - Visionspapir for udviklingen af scenekunsten i Danmark

Scenekunstdialogen og arbejdet med visionspapiret bygger på Teaterudvalgets rapport ”Scenekunst i Danmark – Veje til udvikling”, og efterfølgende en konference og fem dialogmøder.

Kultur

Publikation 2015

Sektorprogram kultur - Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Program for de danske visioner og prioriteter under dansk formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015.

Kultursamarbejde og -aftaler

Publikation 2015

Rapport - anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften

Rapporten indeholder anbefalinger fra Udvalget om Biblioteksafgift og Musik, der blev nedsat af kulturministeren i oktober 2012.

Medier

Rapport 2015

Evalueringen af den hidtidige indsats i motions- og fitnesscentre

Program for de danske visioner og prioriteter under dansk formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015.

Kultursamarbejde og -aftaler

Evaluering 2015

Udredning af idrættens økonomi og struktur samt bilag

Udredningen af idrættens økonomi og struktur blev igangsat i efteråret 2012. Udredningen indeholder både analyse af den værende situation og scenarier for en fremtidig indretning.

Idræt

Undersøgelse 2014

Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur

Publikationen indeholder strategi for, hvordan forbindelsen mellem skolen og det omgivende samfund sikres.

Børn, unge og kultur

Strategi 2014
Opdateret 03. februar 2021