Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Strategi for små børns møde med kunst og kultur

Publikationen indeholder strategi for, hvordan forbindelsen mellem små børn i institutioner og det omgivende samfund sikres.

Børn, unge og kultur

Strategi 2014

Håndbog om digital brugeradfærd

Formålet med denne håndbog er at dele, hvad Share With Care-kampagnen har lært os om digitale kulturbrugere, deres adfærd og at formidle nogle metoder til at påvirke denne adfærd.

Medier

Strategi 2014

The guidebook of digital user behaviour

The purpose of this guidebook is to share what the Share With Care campaign has taught us about digital cultural users, their behaviour and to help bring about some methods to influence this behaviour.

Medier

Strategi 2014

Strategi for unges møde med kunst og kultur

Alle børn og unge, også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med kulturminister Marianne Jelveds børne- og ungestrategier rettet mod henholdsvis små børn, skolebørn og unge.

Børn, unge og kultur , Kultur

Strategi 2014

Licensrapport - Mulige alternativer til den nuværende licensfinansiering af DR og de regionale TV 2-virksomheder

Denne publikation indeholder en udredning lavet for perioden 2012-2014 om mulige alternativer til den nuværende licensfinansiering.

Medier

Udredning 2014

Danish architectural policy - Putting people first

This publication contains the architectural policy formulated by the Danish government in 2014.

Kultur , Kultursamarbejde og -aftaler

Strategi 2014

Arkitekturpolitik - Mennesker i centrum

Publikationen indeholder arkitekturpolitikken, der blev formuleret af den danske regering i 2014.

Kultur , Kultursamarbejde og -aftaler

Strategi 2014

Sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

Rapporten indeholder lovgivning og vejledning til, hvordan udendørs musikarrangementer kan afholdes sikkert.

Børn, unge og kultur , Kultur

Strategi 2014

Rapport fra arbejdsgruppen om matchfixing

Rapporten indeholder anbefalinger om matchfixing fra en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet.

Idræt

Rapport 2014

En national vision for folkeoplysning i Danmark

Publikationen indeholder ministeriets visioner for folkeoplysningen i Danmark i 2014.

Uddannelse og folkeoplysning

Publikation 2014
Opdateret 03. februar 2021