Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Internationalisation at the artistic and cultural institutions of higher education

This summary is based on the results from the report on internationalisation at the institutions of higher education under the Ministry of Culture Denmark, which was conducted by the Ministry of Culture and the Rectors’ Conference of the Ministry of Culture in 2010-11.

Kultursamarbejde og -aftaler , Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 2012

Welcome to Team Culture 2012

Pamphlet from the Team Culture with reflections on European values in the wake of the economic crisis in Europe.

Kultur

Publikation 2012

Kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark

Rapporten er udarbejdet af Deloitte på foranledning af Kulturministeriet og Erhvervsstyrelsen og indeholder evalueringer af initiativer indenfor kultur- og oplevelsesøkonomi søsat i første halvdel af 2012.

Kultur

Rapport 2012

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Rapporten indeholder udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser.

Børn, unge og kultur , Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 2012

Evaluering af handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark

Evalueringen, som er gennemført af Deloitte for Kulturministeriet, viser, at handlingsplanen, der trådte i kraft i 2008, har bidraget til at øge antallet, størrelsen og arrangørernes oplevede kvalitet af de internationale idrætsbegivenheder i Danmark.

Idræt

Rapport 2011

Redegørelse om reglerne for børneattester

Den tidligere regering nedsatte den 15. december 2010 en tværministeriel arbejdsgruppe, som har haft til opgave at afdække, hvorledes der kan fastlægges en hensigtsmæssig grænsedragning for den personkreds og institutionskreds, der skal indhentes børneattester på.

Børn, unge og kultur , Idræt

Rapport 2011

Fysisk aktivitet og læring

En dialog mellem Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) og idrættens organisationer fødte tanken om en konsensuskonference, der om muligt endegyldigt kunne fastslå om der er en klar sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring.

Børn, unge og kultur , Idræt

Publikation 2011

Eliteidrætsudøvere på ungdomsuddannelserne

Rapport om eliteidrætsudøveres forløb på ungdomsuddannelser, muligheder og udfordringer.

Børn, unge og kultur , Idræt

Rapport 2011

Teaterundersøgelse: Internationale aktiviteter

Hensigten med undersøgelsen af internationale aktiviteter i dansk scenekunst har været at tilvejebringe et bredt og nuanceret billede af det internationale samarbejde i dansk scenekunst.

Kultur , Kultursamarbejde og -aftaler

Rapport 2011

Teaterundersøgelse: Formidlingsordningen

Teaterudvalget afgav sin rapport ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling” i april 2010. I rapporten blev det bl.a. foreslået at nedlægge den såkaldte formidlingsordning.

Kultur , Kultursamarbejde og -aftaler

Rapport 2011
Opdateret 03. februar 2021