Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Teaterundersøgelse: Turnéteater

Teaterudvalget afgav sin rapport ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling” i april 2010. I rapporten blev det bl.a. foreslået at udskille turnédelen af folketeatret.dk samt enten at etablere et nyt turnéteater med hovedsæde i Aarhus eller at placere turnéopgaven i Københavns Teaters regi.

Kultur , Kultursamarbejde og -aftaler

Rapport 2011

Rapport fra udvalget om ophavsrettigheder på internettet

Af regeringsgrundlaget fra 2007 ”Mulighedernes samfund” fremgår, at piratkopiering er et stigende internationalt problem, hvorfor regeringen vil fremsætte en række forslag til øget bekæmpelse af piratkopiering. 

Idræt

Rapport 2011

Økonomisk undersøgelse af Købehavns Teater

Udredningen skal især belyse de rammebetingelser og grundlæggende præmisser, der må være til stede, for at museumsvæsenet fortsat kan udvikle sig optimalt i fremtiden. Derfor er udredningen først og fremmest en strukturudredning.

Kultur , Kultursamarbejde og -aftaler

Udredning 2011

Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem

Kunststøtteudvalget har fået den opgave ”at se samlet på det statslige støttesystem til kunstarterne” og have ”fokus på den del af kunststøtten, der fordeles af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond”.

Kultur , Kultur- og kunststøtte

Rapport 2011

Kulturministeriets 50 års jubilæumsmagasin

Magasin om kulturministeriets historie i anledning af 50-året for ministeriets oprettelse.

Om Kulturministeriet

Andre udgivelser 2011

Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge totalomkostningerne inden for de arbejdsområder, som Københavns Teater varetager både for Københavns Teater og for de fem teatre, som organisationens arbejdsområder omfatter: Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater.

Kultur , Kultur- og kunststøtte

Rapport 2011

Inspirationskatalog - 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge

Inspirationskataloget beskriver regeringens ambition om, at alle børn og unge skal have adgang til 7 timers idræt om ugen.

Børn, unge og kultur , Idræt

Inspirationskatalog 2011

Kulturministeriets idrætspolitiske arbejdsprogram

Kulturministerens idrætspolitiske arbejdsprogram indeholder fem indsatsområder, der går på tværs af breddeidræt og eliteidræt.

Idræt

Handlingsplan 2011

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version

Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner.

Kultur

Publikation 2011

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner

Publikationen indeholder anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner.

Kultur

Publikation 2011
Opdateret 03. februar 2021