Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Sprog til tiden

Regeringen lægger stor vægt på, at det danske sprog fortsat udvikles som et helt og fuldt sprog. Dansk skal fortsat være det samfunds- og kulturbærende sprog i Danmark. Regeringen vil derfor præsentere en række initiativer, som yderligere kan styrke det danske sprog.

Kultur , Kulturarv

Rapport 2009

Idræt for alle - baggrund og analyse

Breddeidrætsudvalgtes rapport giver et detaljeret billede af breddeidrættens vilkår herhjemme.

Idræt

Rapport 2009

Kultur for alle - Kultur i hele landet

Kultur for Alle sætter kursen fremover. Den skal sikre, at kunsten, kulturen og kulturarven bliver pejlemærker, som alle kan sejle efter.

Kultur , Kultur- og kunststøtte , Kultursamarbejde og -aftaler

Strategi 2009

Nordisk kultur i fremdrift

Program for nordisk kultursamarbejde i forbindelse med det danske formandskab i Nordisk Ministerråd i 2010.

Kultur

Publikation 2009

Bygningsbevaring - Rapport fra udvalget om bygningsbevaring

Bygningsbevaringsrapporten analyserer den aktuelle bygningsbevaringsindsats i Danmark og kommer med en række konkrete forslag til styrkelse af indsatsen.

Kultur , Kulturarv

Rapport 2009

Kulturpenge 2009

Kulturpengene 2009 udgives af Kulturministeriet og rummer de samlede budgetterede offentlige udgifter, der i 2009 var afsat til kulturelle formål i Danmark.

Kultur

Rapport 2009

Evaluering af handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark

Evalueringen, som er gennemført af Deloitte for Kulturministeriet, viser, at handlingsplanen, der trådte i kraft i 2008, har bidraget til at øge antallet, størrelsen og arrangørernes oplevede kvalitet af de internationale idrætsbegivenheder i Danmark.

Idræt

Rapport 2011

Statusrapport - Fremtidig organisering af Kulturministeriets videregående uddannelser

Som et led i Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 nedsatte kulturministeren "Struktur- og samarbejdsudvalget" med det formål at undersøge mulighederne for og komme med forslag til mulige fusioner, forpligtende samarbejder og andre faglige og administrative fællesskaber inden for Kulturministeriets videregående uddannelser.

Børn, unge og kultur , Kultur , Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 2009

Digitalisering af kulturarven - Midtvejsrapport fra Digitaliseringsudvalget

Denne rapport er resultatet af digitaliseringsudvalgets arbejde og indeholder en række forslag til digitalisering af kulturarven med henblik på bevaring, formidling og tilgængeliggørelse heraf.

Kulturarv , Medier

Rapport 2008

Sprog til tiden - Rapport fra Sprogudvalget

Rapport om styrkelsen af det danske sprog i uddannelse, offentlighed og andre institutioner.

Kultur , Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 2008
Opdateret 03. februar 2021