Kulturnyt 2014

Kulturnyt er nyheder, der offentliggøres her på hjemmesiden, men ikke udsendes det abonnenter, som pressemeddelelser fra Kulturministeriet.

 •   | Nyhed
  Små børns møde med kunst og kultur bliver kortlagt

  Kulturministeriet har udpeget Rambøll Management Consulting til at undersøge, i hvilket omfang kunst og kultur indgår i landets dagtilbud, og samtidig udarbejde materiale, der kan inspirere til flere kunst- og kulturprojekter for små børn.

 •   | Nyhed
  DR's public service-kontrakt 2015-18 underskrevet

  Kulturministeren og DR’s bestyrelsesformand har i dag underskrevet DR’s nye public service-kontrakt for perioden 2015-2018.

 •   | Nyhed
  Ny pulje skal få dagtilbud og kulturinstitutioner til at arbejde sammen

  Nu kan dagtilbud, kulturinstitutioner og kommuner søge støtte til at lave nye samarbejder. Puljen er en del af Kulturministeriets strategier for børn og unges møde med kunst og kultur.

 •   | Nyhed
  Bogpanel er klar til at vælge gratis bøger til Verdens Bogdag

  100.000 bøger skal 23. april 2015 deles gratis ud til danskere som et led i kulturminister Marianne Jelveds læsekampagne Danmark Læser.

 •   | Nyhed
  Konference om scenekunst

  Hvor langt er vi fra at realisere visionen fra teaterudvalgets rapport, ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling”, og er der brug for at tænke nyt? Kulturministeriet inviterer til konference.

 •   | Nyhed
  5 mio. kr. til projekter for børn, der ikke møder kunst og kultur

  Fra 12. december 2014 kan kunst- og kulturskoler søge støtte til projekter rettet mod børn fra familier og miljøer, der ikke har tradition for at opsøge kunst og kultur på egen hånd. Puljen er en del af Kulturministeriets strategi for børn og unges møde med kunst og kultur.

 •   | Nyhed
  Puljer til lokale kulturtjenester for børn og unge

  Fra 15. november 2014 kan kulturinstitutioner, kommuner og andre kulturaktører søge støtte til kulturtjenester, der skal gøre det lettere for bl.a. skoler og ungdomsuddannelser at samarbejde med lokale kulturinstitutioner. Puljen er en del af Kulturministeriets strategi for børn og unges møde med kunst og kultur.

 •   | Nyhed
  Søg om kulturkufferter med film og bøger Børn mellem 0-9 år med udfordringer

  Landets kommuner kan fra 15. november søge om at modtage kulturkufferter med bøger og film til små børn og indskolingsbørn med udfordringer. Med hver kuffert følger et tilskud til et kulturpas til udvalgte kulturtilbud i lokalområdet.

 •   | Nyhed
  Nyt område om børn og unge på Kulturstyrelsens hjemmeside

  Der er åbnet et nyt område om børn og unge på Kulturstyrelsens hjemmeside. Området skal på sigt fungere som en samlet indgang til Kulturministeriets og Kulturstyrelsens initiativer om børne- og ungekultur og desuden udvikle sig til en platform for videndeling for professionelle, der arbejder med børn, unge, kunst og kultur.

 •   | Nyhed
  Konference scenekunstdialog 2015

  Kulturministeren inviterer til konference om visioner for scenekunsten i Danmark

RSS feed