Nyheder

Pressemeddelelser fra Kulturministeriets departement og udvalgte nyheder fra Kulturministeriets område.

 •   | Pressemeddelelse
  8 mio. kr. afsættes til markering af Genforeningsjubilæet 2020

  Kulturministeriet og Folketinget har afsat en pulje på 8 mio. kr. til markering af Genforeningsjubilæet i 2020. Af disse er 6 mio. kr. til rådighed i 2018 og 2 mio. kr. i 2019. Det er nu muligt at søge puljen for 2018.

 •   | Pressemeddelelse
  Høringssvar om medieaftalen og afskaffelse af medielicensen

  Kulturministeriet sendte to lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven m.v. i offentlig høring hen over sommerferien. De to lovforslag er lovforslag om gennemførelse af dele af medieaftalen for 2019-2023 og lovforslag om gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen. Høringsfristen var den 14. august 2018.

 •   | Pressemeddelelse
  Vikingeskibshallen affredes

  Kulturministeriet har truffet afgørelse om, at fredningen af Vikingeskibsmuseets Vikingeskibshal i Roskilde ophæves. Affredningen begrundes med, at fredningsværdierne ikke længere kan opretholdes på grund af stigende vandstand i Roskilde Fjord.

 •   | Pressemeddelelse
  Regeringens finanslov giver kulturen et økonomisk løft i 2019

  Kulturen får tilført i alt 504 mio. kr. i de kommende fire år, hvoraf 139 mio. kr. er bevilliget på finansloven 2019. Bevillingerne skal bl.a. give de kulturbærende institutioner i Danmark et økonomisk løft, fremme talentudvikling og styrke den kulturelle dannelse blandt børn og unge. Dertil kommer, at regeringens omprioriteringsbidrag i 2022 bliver tilbageført til kulturområdet.

 •   | Pressemeddelelse
  Dansk kunst og kultur i førertrøjen i Frankrig

  Kulturminister Mette Bock lancerer i dag en treårig kulturindsats i Frankrig. Det sker i forbindelse med det franske statsbesøg. Lanceringen finder sted på Glyptoteket, hvor det franske præsidentpar og Kronprinsparret vil være tilstede sammen med en række danske kunstnere og kulturpersoner.

 •   | Pressemeddelelse
  Regionale kunstfonde påbegynder arbejdet

  Kulturminister Mette Bock har udpeget bestyrelser og formænd for de to nye regionale kunstfonde, Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond. De går nu i gang med arbejdet med at give støtte til lokalt forankrede projekter med fokus på iværksætteri inden for kunstfeltet udenfor hovedstaden.

 •   | Nyhed
  Rapport: erfaringer med åben skole

  Ny rapport samler erfaringer og kommer med inspiration til, hvordan folkeskoler kan samarbejde med lokalsamfundet gennem åben skole.

 •   | Pressemeddelelse
  Flere børn og unge skal møde kunst og kultur

  Kulturminister Mette Bock præsenterer på Kulturmødet på Mors i dag to nye initiativer, der skal få flere børn til at møde kunst og kultur. Initiativerne fokuserer på de mindste børn i dagtilbuddene samt børn og unge, der vokser op i socialt udsatte boligområder. 10,25 mio. kr. afsættes til indsatserne.

 •   | Pressemeddelelse
  Regeringen afsætter 400 mio. kr. til kulturel dannelse, elite og vækstlag

  Regeringen afsætter nu 100 mio. kr. årligt i de kommende fire år til at styrke kulturen i hele Danmark. Bedre vilkår for de nationale kulturbærende institutioner, kulturel dannelse for børn og unge og en styrkelse af talentudviklingen på de kunstneriske uddannelser. Det er nogle af de indsatsområder, som regeringen vil investere målrettet i på den kommende finanslov.

 •   | Nyhed
  Ny bestyrelsesformand for Dansk Danseteater

  Kulturminister Mette Bock udpeger Uffe Savery som formand for bestyrelsen for Dansk Danseteater.

RSS feed