Nyheder

Pressemeddelelser fra Kulturministeriets departement og udvalgte nyheder fra Kulturministeriets område.

 •   | Nyhed
  Hvem besøger museerne?

  Er de fleste museumsbesøgende stadig kvindelige akademikere med erfaringens sølvstænk i hårpragten? Gik den 22 årige tømrer fra Nordjylland igen på museum efter tvangsbesøget med svigerfamilien? Blev teenagere med hjernerne under ombygning fristet til at downloade alt om Tollundmanden på smartphonen efter et museumsbesøg?

 •   | Pressemeddelelse
  Public service til det regionale Danmark

  Kulturministeren og de otte regionale TV 2-virksomheder har som opfølgning på medieaftalen for 2011-2014 indgået nye public service-kontrakter.

 •   | Nyhed
  Nedsat pris for bevaring hos Statens Arkiver

  Nedsat pris for bevaring af data og dokumenter hos Statens Arkiver kommer kommuner og regioner til gode.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturministeren støtter udviklingen af kulturlivet på Fyn

  Kulturminister Per Stig Møller indgår i dag en ny kulturaftale med Kulturregion Fyn og støtter tiltag i aftalen med i alt 10 mio. kr.

 •   | Nyhed
  Find kunsten, hvor du bor

  Statens Kunstfond lancerer elektronisk guide til 1200 kunstværker, som fonden har støttet.

 •   | Nyhed
  Nye støtteordninger til digitalisering af biografer

  Det Danske Filminstituts nye støtteordninger for biografdigitalisering træder nu i kraft. Ordningerne skal sikre det landsdækkende net af biografer, herunder biografer hermed særligt repertoire, de såkaldte art cinemas.

 •   | Pressemeddelelse
  Istedløvens hjemkomst til Flensborg fejres den 10. september 2011

  Løven konserveres for øjeblikket af Nationalmuseet og opstilles herefter med sin nye sokkel på sin oprindelige plads på Flensborg Gamle Kirkegård.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturministeren bakker op om ny festival for samtidskunst

  Med en støtte på 750.000 kr. er kulturministeren med til at sikre realiseringen af en ny ambitiøs kunstfestival i København – Copenhagen Contemporary Art Festival.

 •   | Pressemeddelelse
  Styrket informationsindsats mod doping i motions- og fitnesscentre

  Kulturminister Per Stig Møller bevilger 500.000 kr. til Anti Doping Danmark til forebyggende information om skadelige virkninger af motionsdoping.

 •   | Nyhed
  Nyt center for teknisk kunsthistorie

  Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Kunstakademiets Konservatorskole etablerer et nyt center med speciale i teknisk kunsthistorie, der bl.a. kan være med til at afklare tvivlsspørgsmål om kunstværkers ægthed.

RSS feed