Nyheder

Pressemeddelelser fra Kulturministeriets departement og udvalgte nyheder fra Kulturministeriets område.

 •   | Pressemeddelelse
  12 MIO. KR. TIL BREDDEIDRÆTTEN

  Som opfølgning på Breddeidrætsudvalgets rapport har kulturminister Carina Christensen indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at søsætte et nyt samarbejde med kommunerne under overskriften breddeidrætskommuner.

 •   | Pressemeddelelse
  NYE INITIATIVER VEDRØRENDE BØRNEATTESTER

  En ny undersøgelse fra idrættens hovedorganisationer, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), viser en klar fremgang i antallet af idrætsforeninger, der indhenter de lovpligtige børneattester. Men der er stadig foreninger, der ikke indhenter børneattesterne, selvom de er forpligtede til det.

 •  
  LENE ESPERSEN OG CARINA CHRISTENSEN: BØRNEATTESTER OGSÅ FOR REJSEGUIDER

  Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen og kulturminister Carina Christensen har besluttet, at det fremover skal være obligatorisk for rejsebureauer at indhente børneattester på personer, de ansætter til at have direkte kontakt til børn under 15 år.

 •   | Pressemeddelelse
  RIGSREVISIONENS UNDERSØGELSE AF TV 2/DANMARK A/S' ØKONOMI FORELIGGER NU

  Kulturministeren har i dag modtaget Statsrevisorernes udtalelse om Rigsrevisionens undersøgelse af TV 2’s økonomi, som i dag er blevet offentliggjort af Statsrevisorerne.

 •   | Pressemeddelelse
  KULTURMINISTEREN INDKALDER TIL MØDE OM EU-REGLERNE FOR TV-VISNING AF BEGIVENHEDER AF NATIONAL INTERESSE

  Kulturminister Carina Christensen har besluttet at indkalde DR og TV 2 til et møde om EU-reglerne for visning af begivenheder af national interesse. På baggrund heraf vil ministeren lægge op til en drøftelse af reglerne i medieordførerkredsen. Til mødet vil også DBU samt Sport One blive inviteret, da formålet med mødet også er at drøfte visning af store sportsbegivenheder.

 •   | Pressemeddelelse
  Aftale om fusion af konservatorier, skuespillerskole, arkitekt- og designskole

  Som led i Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 har et udvalg undersøgt mulighederne for fusioner og andre faglige og administrative fællesskaber for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

 •   | Pressemeddelelse
  AFTALE OM FUSION AF KONSERVATORIER, SKUESPILLERSKOLE, ARKITEKT- OG DESIGNSKOLE

  Som led i Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 har et udvalg undersøgt mulighederne for at komme med forslag til mulige fusioner og andre faglige og administrative fællesskaber for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner.

 •   | Pressemeddelelse
  DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE HAR VUNDET VÆRTSKABET FOR INTERNATIONAL KONFERENCE OM "PERSUASIVE TECHNOLOGY"

  ”Persuasive Technology” kan oversættes til påvirkningsteknologi og er et nyt og fremstormende felt, som drejer sig om benyttelsen af websites og mobilteknologi til at påvirke mennesker.

 •   | Pressemeddelelse
  750.000 KR. TIL LAND ART PROJEKT I KULTURREGION FYN

  Kulturminister Carina Christensen har besluttet at støtte kulturprojektet Land Art – Geopoetisk kunstnerisk udtryk i Kulturregion Fyn med 750.000 kr.

 •   | Pressemeddelelse
  150 MIO. KR. TIL STYRKET DANSK KULTURARV

  Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en aftale om udmøntning af puljen på i alt 150 mio. kr. i perioden 2009-2012 til styrket kulturbevaring, som parterne blev enige om at afsætte på finansloven for 2009.

RSS feed