Nyheder

Pressemeddelelser fra Kulturministeriets departement og udvalgte nyheder fra Kulturministeriets område.

 •   | Pressemeddelelse
  Undersøgelse af KODA- og Gramex-vederlag i udlandet

  Danske radio- og tv-stationer har gennem længere tid forhandlet med KODA og Gramex om betaling af vederlag for udsendelse af musik.

 •   | Pressemeddelelse
  Øget sendestyrke til lokalradioer

  Kulturminister Brian Mikkelsen og de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen for perioden 2002-2006 har på baggrund af IT- og Telestyrelsens netop afsluttede undersøgelse af mulighederne for at øge sendestyrken for enkelte, konkrete lokalradioer, besluttet at gennemføre en ny undersøgelse.

 •   | Pressemeddelelse
  Socialdemokratiet og Enhedslisten tilslutter sig finanslovsaftalen

  Socialdemokratiet og Enhedslisten har besluttet at tiltræde den brede finanslovsaftale på kulturområdet, som regeringen fredag aften indgik med de radikale, SF, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti.

 •   | Pressemeddelelse
  Bred aftale om 200 mio. kr. ekstra til kulturområdet

  Regeringen har indgået en bred finanslovsaftale på kulturområdet med de radikale, Kristendemokraterne, SF og Dansk Folkeparti. Aftalen giver 200 millioner kroner over de næste fire år til kunst og kultur i Danmark.

 •   | Pressemeddelelse
  Internethøstning skal sikre elektronisk kulturarv

  Kulturministeren fremsætter i dag et forslag til en ny lov om pligtaflevering.

 •   | Pressemeddelelse
  Bedre vilkår for biblioteker

  Kulturministeren har i dag fremsat et lovforslag om ændring af ophavsretsloven.

 •   | Pressemeddelelse
  Forslag om bedre skattefradrag på kunstområdet fremsat

  Regeringens lovforslag om donationer til kulturinstitutioner og om udvidelse af virksomheders adgang til at afskrive indkøb af kunst er i dag til første behandling i Folketinget.

 •   | Pressemeddelelse
  Brian Mikkelsen i Nordisk Råd

  Kulturministeren deltager i dag i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråds møder i Stockholm.

 •   | Pressemeddelelse
  Nye medlemmer og formænd for Statens Kunstfonds tremandsudvalg udpeget

  Kulturminister Brian Mikkelsen har udpeget nye medlemmer og formænd for tremandsudvalgene under Statens Kunstfond.

 •   | Pressemeddelelse
  OL-mulighederne undersøges nærmere

  Kulturminister Brian Mikkelsens holdt i dag et møde med repræsentanter fra idræts- erhvervs- og kulturlivet, hvor han modtog opbakning til at fortsætte processen med at afdække mulighederne for, at København i fremtiden vil kunne tiltrække megabegivenheder som OL.

RSS feed