Nyheder

Pressemeddelelser fra Kulturministeriets departement og udvalgte nyheder fra Kulturministeriets område.

 •   | Nyhed
  Gennemførelse af medieaftalen for 2019 – 2023

  Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 29. juni 2018 en medieaftale for perioden 2019 – 2023. Mange af punkterne er blevet gennemført og enkelte iværksættes i 2019.

 •   | Nyhed
  Mette Bock udpeger ny formand for Den Jyske Opera

  Kulturminister Mette Bock udpeger Lene Skovsgaard Sørensen til ny formand for operaens bestyrelser. Hun afløser Marianne Bedsted, der har valgt at fratræde ved udgangen af året, da hun tiltræder posten som formand for DRs bestyrelse. Lene Skovsgaard Sørensen har været medlem af bestyrelsen siden 2015.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny musikhandlingsplan slår på tromme for fremtidens musikmiljøer

  Kulturminister Mette Bock offentliggør i dag en ny musikhandlingsplan med 23 mio. kr. øremærket til nye musikinitiativer for børn og unge. Samtidig skal en ny taskforce undersøge, hvordan dansk musiks gennemslagskraft kan styrkes internationalt. I alt afsættes 158 mio. kr. til dansk musik i de kommende fire år (perioden 2019-2022).

 •   | Pressemeddelelse
  Unge kunstnere udvalgt til nyt eliteprogram

  10 spirende talenter inden for kunstverden bliver nu en del af et nyt eliteprogram, der skal hjælpe dem med at få foden inden for på den danske og internationale scene. ’Den Unge Kunstneriske Elite’ er netop udvalgt af Statens Kunstfond og er en del af kulturminister Mette Bocks talentindsats, som blev skudt i gang tidligere i år.

 •   | Nyhed
  Nye public service kontrakter for de regionale TV 2-virksomheder

  Som opfølgning på medieaftalen har kulturministeren og de regionale TV 2-virksomheder indgået nye public service-kontrakter for 2019-2023. Med de nye kontrakter er de regionale TV 2-virksomheders public service-opgaver blevet fastlagt for de næste fem år.

 •   | Pressemeddelelse
  Danmarks Underholdningsorkester får et økonomisk løft på 4 mio. kr.

  Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at afsætte en merbevilling på 2 mio. kr. hvert år i 2019 og 2020 til Danmarks Underholdningsorkester.

 •   | Nyhed
  Gode kræfter i bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde

  Kulturministeren har netop beskikket den nye bestyrelse for Det Københavnske Teatersamarbejde.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturministerens Idrætspris 2018 går til…

  Karl Vilhelm Nielsen modtager Kulturministerens Idrætspris 2018 for sit enestående bidrag til dansk idrætsliv. I mere end en menneskealder har Karl Vilhelm Nielsen kæmpet for, at personer med handikap får bedre mulighed for at dyrke idræt. Prisen på i alt 100.000 kr. er blevet uddelt i dag ved Kulturministerens Idrætsreception.

 •   | Pressemeddelelse
  Forskning om de første mennesker i Grønland modtager Kulturministeriets forskningspris

  I dag blev Kulturministeriets forskningspris, Julius Bomholt-prisen overrakt til forskningsprofessor Bjarne Grønnow for hans banebrydende forskningsarbejde om et af de tidligste grønlandske folk, der forsvandt for mere end 2900 år siden.

 •   | Pressemeddelelse
  Bedre sikkerhed for børn i underholdningsbranchen

  Kulturministeren opdaterer nu reglerne for indhentelse af børneattester, så der bliver mere klarhed om forpligtelser i bl.a. film-, tv- og underholdningsbranchen. Producentforeningen følger op og opdaterer interne vejledninger om indhentelse af børneattester.

RSS feed