Nyheder

Pressemeddelelser fra Kulturministeriets departement og udvalgte nyheder fra Kulturministeriets område.

 •   | Nyhed
  Konference om kunst og kultur med, for og af unge

  Den 5. november afholder Kulturstyrelsen en konference om ungekultur i StreetMekka – gadeidrætten og streetkulturens hjemsted i København. Konferencen sætter fokus på metoder, hands-on erfaringer og redskaber til at arbejde med unge, kunst og kultur.

 •   | Pressemeddelelse
  Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet

  Ny udredning sætter fokus på scenekunstområdets videregående uddannelser.

 •   | Nyhed
  Nye alliancer mellem danskerne og kulturlivet

  Alliance med danskerne var overskriften for Kulturstyrelsens årsmøde 2013, hvor 450 af kulturlivets aktører og institutioner mødtes på Nyborg Strand 9.-10. september.

 •   | Pressemeddelelse
  Afgørelse i 14 kirkelukningssager i Københavns Stift

  Kulturminister Marianne Jelved har taget stilling til, hvad der skal ske med de 14 kirker i Københavns Stift, som biskoppen har indstillet til lukning. Hun afgør, at seks kirker lukkes, mens seks kirker ikke lukkes. Biskoppen og menighedsrådene er enige om, at de resterende to kirker bliver taget ud af sognekirkelig brug.

 •   | Nyhed
  Tak til deltagerne i kum.dks brugerundersøgelse

 •   | Pressemeddelelse
  Proces for offentliggørelse af kirkelukningssager i Københavns Stift

  Ansvaret for 14 sager om kirkelukninger blev tidligere i år overført fra ministeren for ligestilling og kirke til kulturministeren. Afgørelserne for hver af de 14 kirker forventes offentliggjort fredag den 13. september kl. 10.

 •   | Pressemeddelelse
  Departementschef Karoline Prien Kjeldsen stopper på grund af sygdom

  Kulturministeriets departementschef gennem de seneste 13 år, Karoline Prien Kjeldsen, stopper i stillingen som departementschef på grund af sygdom. Gennem de senere år har Karoline Prien Kjeldsen kæmpet med en tilbagevendende kræftsygdom. Hun har derfor valgt at stoppe som departementschef for i en periode at koncentrere sine kræfter om sygdommen og familien.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturministeriet uddeler 10,9 millioner til forskning på kulturområdet

  I løbet af de kommende par år vil forskningsprojekter med så forskellige titler som ”Fitness- og sundhedseffekter af intens skolemotion” og ”Sociale netværk på landet 1750-1830” blive udført med støtte fra Kulturministeriet.

 •   | Pressemeddelelse
  Styrkelse af egnsteatre og ny pulje til åben scene

  Der er i dag indgået en tillægsaftale til den politiske aftale om dansk teater. Med aftalen gennemføres en række ændringer i statens støtte til egnsteatrene og der afsættes midler til at sikre bedre adgang for de frie grupper og provinsens teatre til at gæstespille i hovedstaden.

 •   | Nyhed
  Ny kendelse fra Ophavsretslicensnævnet

  Ny kendelse fra Ophavsretslicensnævnet i sag nr. 117 mellem Gramex og Berlingske People A/S (Radio¦24syv).

RSS feed