EU-sportsministerkonference i Århus - 21.-22. november

Fælles kamp mod doping med klarere og mere ensrettede sanktioner samt fælles arbejde for bedre forhold for frivillig idræt over hele Europa.

Det er målet, når sportsministre fra de fleste EU-medlemslande mødes til uformel EU-sportsministerkonference i Århus torsdag-fredag den 21-22. november.

EU-sportsministermødet er en del af de samlede bestræbelser på, at nå frem til en "verdensgrundlov" mod doping - WADA-kodekset. Dette kodeks kan de respektive regeringer af forskellige årsager ikke tilslutte sig direkte. Derfor tages et andet instrument i brug, i form af Memorandum of Understanding, binder regeringerne til arbejdet, samt anerkender WADA og gør det muligt at finansiere af WADA (World Anti-Doping Agency).

Læs konklusionerne af konferencen: The Presidency’s Conclusions

Læs programmet  for den officielle delegation
Læs programmet for pressen

Downloads og baggrundmateriale

Hent "Memorandum of Understanding - Moscow" - til underskrift i Moskva (pdf)

Hent "Memorandum of Understanding - Addendum Copenhagen" - til underskrift på WADA-konference i København, 3.-5. marts 2003 (pdf)

"Memorandum of Understanding - Moscow" har som væsentligste formål at:

     

  • Formalisere et forum for regeringernes samarbejde i anti-doping arbejdet.
  • Formalisere regeringernes forhold til WADA med henblik på styreform og finansiering.
  • Styrke anti-doping arbejdet

"Memorandum of Understanding - Addendum Copenhagen" har som væsentligste formål at:

     

  • Anderkende WADA-kodeks som overordnet retningslinie samt give WADA ret til at overvåge overholdelsen af kodekset.
  • Styrke anti-doping arbejdet

Dokumentet nedenfor: "Backgroundpaper for IICGADS", fortæller om årsagen til todelingen af Memorandum of Understanding. Dvs. hvorfor et memorandum er til underskrift i Moskva og et til underskrift i København (Addendum to Moscow).

Hent "Backgroundpaper for IICGADS" (pdf)

"TBA options paper final" er et arbejdspapir, der beskriver forskellige løsningsmodeller i forhold at strukture det mellemstatslige forum, som skal koordinere og udvikle regeringernes arbejde ift. WADA-kodeks, samt administration, påtegning og ændringer i Memorandum of Understanding.

Hent "TBA options paper final" (pdf)

Læs "The Aarhus Declaration on Voluntary Work in Sport" 

Udkast til WADA-kodeks. Dokumentet fortæller bl.a. om WADAs organisation, dets formål, dopingproblematikken og anti-doping programmet.

Hent WADA-kodeks (pdf)