Ribe Amt

"Tonespace" – etablering af et oplevelsescenter vedr. musik, kunst og teknologi/forsknings-, udviklings- og undervisningslaboratorium v/Vestjysk Musikkonservatorium

1.750.000 kr.
 
Projektet omfatter etableringen af et oplevelsescenter, hvor bl.a. børn og unge kan blive indført i musik, kunst og teknologi. I tilknytning hertil etableres et forsknings-, udviklings- og undervisningslaboratorium for undervisere og studerende tilknyttet Vestjysk Musikkonservatorium og Aalborg Universitet Esbjerg, samt et efteruddannelsescenter for undervisere i musik og musikpædagogik.

Centret skal:

     

  • give børn og unge indsigt i og forståelse for musik
  • skærpe børns interesse for musik
  • styrke/genetablere fødekæden inden for især den klassiske musik
  • udforske nye metodikker i anvendelse af moderne teknologi som redskab for musik- og kunstforståelse
  • gøre forskning inden for musikformidling tilgængelig for offentligheden

"Fra Rhinguldet 2003 til Nibelungens Ring 2009" – operaprojekt v/Den Ny Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester"

1.000.000 kr.

Den Ny Opera har i 2003 indledt et samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester om opførelse af Richard Wagners operatetralogi Nibelungens Ring. Rhinguldet blev med stor succes opført i august 2003 i Musikhuset i Esbjerg.
Der er tale om et ambitiøst operaprojekt uden for hovedstaden, som gennemføres som et tværregionalt samarbejde. Arrangørerne modtager 1 mio. kr. i tilskud til opsætning af Valkyrien i 2005.

"Godtfolk 2004" – folkemusikfestival på Fanø v/Ribe Amt

200.000 kr.

Festivalen for folkemusik på Fanø blev afholdt første gang i 2003. Festivalen består af koncerter, workshops, danseværksteder mv. og henvender sig både til folkemusikere på flere niveauer og til et publikum af folkemusikentusiaster. Festivalen støttes med 200.000 kr.