Storstrøms Amt

Arrangementsudvikling af Kulturcenter Fuglsang" v/ Kulturcenter Fuglsang

1.500.000 kr.

Kulturcenter Fuglsang modtager 1,5 mio. kr. til udvikling af aktivitetsprogram til Fuglsang for 2004 og 2005, idéudvikling og planlægning af aktivitetsprogram for 2006, herunder åbningsarrangement og arrangementer der kan indgå i lanceringen af det etablerede Fuglsang, PR og markedsføring af arrangementerne samt publikumsanalyser.
Med Kulturcenter Fuglsang ønsker regionen at skabe et kulturelt fyrtårn, der kan give befolkningen i området kulturoplevelser af høj kvalitet og samtidig virke som en dynamo og samarbejdspartner for det øvrige kulturliv. Centret vil kunne markere regionen, tiltrække besøgende og mere bredt bidrage til områdets positive udvikling.  

"Teater i Produktionshallen" v/Teaterfagrådet i Storstrøms Amt/Egnsteatret Cantabile 2

200.000 kr.

Projektet omfatter opførelse af et teaterstykke med titlen "Teater i Produktionshallen", der både med hensyn til indhold og opførelse bygger på samarbejde mellem kultur og erhverv.

Projektets idé er at iscenesætte stykket i en stor produktionsvirksomhed og på den måde integrere stykket i virksomhedens aktiviteter. Skuespillere skal spille side om side med virksomhedens medarbejdere, musikere og medarbejdere skal samarbejde om "musikalsk" betjening af maskinerne, og historien, der fortælles, skal tage udgangspunkt i arbejderes vilkår i Danmark gennem det sidste århundrede. Instruktør og en repræsentant for virksomheden skal samarbejde om den mest idéelle udnyttelse af virksomhedens rum. Det er bl.a. planen at foretage sceneskift ved at flytte forestillingen fra rum til rum. Et alternativ til teaterstykket er at udvikle forestillingen i danseform.
 

"Lys over Lolland 2004 v/Kulturforum – Lys over Lolland

500.000 kr.

Der gives støtte til en række kulturelle produktioner og "basis"-arrangementer