Vestsjællands Amt

Anlægsprojekt vedr. "Odsherred Kulturhistoriske Museum" – samling af fire kulturhistoriske museer i regionen til et museum v/Dragsholm Kommune, Trundholm Kommune og Nykøbing-Rørvig Kommune

2.600.000 kr.

Dragsholm Kommune, Trundholm Kommune og Nykøbing-Rørvig Kommune er gået sammen om at samle de fire kulturhistoriske museer: Museerne i Fårevejle, Høve og Nykøbing Sjælland (tilsammen Odsherred Museum) samt Stenstrup Museum til ét museum ved navn "Odsherred Kulturhistoriske Museum".

Museet vil blive placeret tæt ved Anneberg Samlingerne, kommunernes Naturskole og Vandrerhjem, hvilket skal danne grundlag for et nyt og styrket besøgscenter i området.

Der er tale om en organisatorisk og fysisk sammenlægning af museerne, hvor der skabes mulighed for en moderne publikumvenlig udstillingsvirksomhed, en samlet fremvisning af områdets kulturhistoriske arv, større besøgstal m.v.
Den fysiske sammenlægning vil ske i 2003 – 2005 ved erhvervelse og ombygning af godset "Annebjerggård" (787 kvm. bolig, 2.677 kvm. driftsbygninger og ca. 30.000 kvm. grund), der skal huse museet (administration og udstillingslokaler), samt ombygning af godsets lade til udstillingsformål. 

Anlægsprojekt – etablering af Formidlingscentret "Fugledegård" v/ Fonden "Fugledegård"

500.000 kr.

Fonden "Fugledegård" har taget initiativ til at arbejde for etablering af Formidlingscentret "Fugledegård"

Formålet er "at formidle arkæologi, historie, kultur og natur både for det umiddelbare lokalområde, men også i sammenhæng med Vestjællands Amts formidlingsplan for Hallebyå-Åmose-området."

Det sker i samarbejde med Kalundborg, Bjergsted, Hvidebæk, Gørlev og Høng kommuner, Vestsjællands Amt, Kalundborg og Omgens Museum, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen samt lokale turistforeninger. I bestyrelsen for "Fugledegård" sidder repræsentanter for kommunerne, museet og Friluftsrådet.

De involverede kommuner og amt har tilsammen investeret ca. 1,5 mio. kr. i køb af grund samt bygning af en foreløbig udstillingsbygning med offentligt tilgængelige spisepladser m.v.

Holberg-året 2004 – arrangementer i anledning af 250-året for Ludvig Holbergs død v/Kalundborg og Omegns Museum, Sydvestsjællands Museum, Lunds Universitet (S) og Universitetsmuseet i Bergen (N), Teatret Vandrefalken, m.fl.

300.000 kr.

Til markering af 250-året for Ludvig Holbergs død har en række aktører i Vestsjællands Amt planlagt en bred vifte af arrangementer og projekter for 2004: Mindegudstjeneste, Nordisk Symposium med efterfølgende festskrift, en bog om Holberg samt en række teaterprojekter. Endvidere indgår øvrige aktiviteter med inddragelse af lokale kulturinstitutioner og erhvervsliv samt markedsføring.

Et Nordisk symposium, et festskrift, et teaterprojekt v. Vandrefalken samt diverse aktiviteter og markedsføring støttes med i alt 300.000 kr. fra Provinspuljen.