Pressemeddelelser 2004

Pressemeddelelser fra Kulturministeriet 2004.

 •   | Pressemeddelelse
  2,5 mio. kr. til Den Fynske Landsby

  Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 2,5 mio. kr. af Provinspuljen som tilskud til ét projekt i Fyns Amt, som synliggør og styrker regionens identitet yderligere.

 •   | Pressemeddelelse
  3,038 mio. kr. til kulturprojekter i Storstrøms Amt

  Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 3.038.000 kr. af Provinspuljen som tilskud til tre projekter i Storstrøms Amt, som synliggør og styrker regionens identitet yderligere.

 •   | Pressemeddelelse
  2,27 mio. kr. til kulturprojekter i Roskilde Amt

  Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 2.270.000 kr. af Provinspuljen som tilskud til tre projekter i Roskilde Amt, som synliggør og styrker regionens identitet yderligere.

 •   | Pressemeddelelse
  Musikcd'er på biblioteker omfattes af karenstid

  Kulturminister Brian Mikkelsen sender i dag et udkast til en ny biblioteksbekendtgørelse i høring blandt centrale organisationer.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturministeren og socialministeren vil have "Gang i de ældre"

  Brian Mikkelsen og Eva Kjer Hansen vil i samarbejde med idrættens organisationer styrke udbudet og kvaliteten af idrætsmulighederne for voksne danskere over 60 år.

 •   | Pressemeddelelse
  Nye retningslinier for ”Børn og unge i bevægelse”

  Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag offentliggjort de reviderede retningslinier for sidste ansøgningsrunde til udviklingspuljen ”Børn og unge i bevægelse” på ministeriets hjemmeside.

 •   | Pressemeddelelse
  Undersøgelse af KODA- og Gramex-vederlag i udlandet

  Danske radio- og tv-stationer har gennem længere tid forhandlet med KODA og Gramex om betaling af vederlag for udsendelse af musik.

 •   | Pressemeddelelse
  Øget sendestyrke til lokalradioer

  Kulturminister Brian Mikkelsen og de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen for perioden 2002-2006 har på baggrund af IT- og Telestyrelsens netop afsluttede undersøgelse af mulighederne for at øge sendestyrken for enkelte, konkrete lokalradioer, besluttet at gennemføre en ny undersøgelse.

 •   | Pressemeddelelse
  Socialdemokratiet og Enhedslisten tilslutter sig finanslovsaftalen

  Socialdemokratiet og Enhedslisten har besluttet at tiltræde den brede finanslovsaftale på kulturområdet, som regeringen fredag aften indgik med de radikale, SF, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti.

 •   | Pressemeddelelse
  Bred aftale om 200 mio. kr. ekstra til kulturområdet

  Regeringen har indgået en bred finanslovsaftale på kulturområdet med de radikale, Kristendemokraterne, SF og Dansk Folkeparti. Aftalen giver 200 millioner kroner over de næste fire år til kunst og kultur i Danmark.

RSS feed