3-årig tipsbevilling til museernes formidling og digitalisering

Kulturministeren har taget beslutning om hovedlinjerne for fordeling af en 3-årig bevilling til statsanerkendte museers formidlings- og digitaliseringsaktiviteter. Pengene stammer fra fordelingen af tipsmidlerne sidste forår.

Der skal over 3 år afsættes 9 mio. kr. til formidlingsinitiativer og 6 mio. kr. til digitalisering.

Formidlingsinitiativer

Museerne vil kunne søge tilskud til formidlingsinitiativer, der retter sig mod at fremme børns forhold til og brug af museerne, samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv, indhold på internettet og kvalitet efter en international målestok. Ligeledes vil initiativer, der retter sig mod satsningsområderne ’industrisamfundets kulturarv’ samt ’kulturlandskab’, blive prioriteret højt.

Der vil blive lagt vægt på at støtte aktiviteter på museer, der ikke modtager særligt tilskud efter museumsloven.

Digitalingsinitiativer

Museerne vil kunne søge tilskud til projekter, der fremmer overgangen til digital registrering af samlinger. Den digitale registrering af de danske museers samlinger er en væsentlig forudsætning for, at museerne kan udnytte deres formidlingspotentiale fuldt ud. Endvidere vil den digitale registrering skabe det overblik, som er nødvendigt for at udforme langsigtede og sammenhængende strategier for indsamling og kassation på de danske museer.