Støttede projekter i Roskilde Amt

Amtet har fremlagt en række projekter, som vil bidrage til både at styrke og synliggøre regionen yderligere.

Der er bevilget støtte til tre af de fem projekter, som Roskilde Amt har præsenteret. Ud over at styrke børne- og ungdomskulturen i regionen, kan projekterne også bidrage til vigtige erfaringer til gavn for hele landet.
 
Med et tilskud på i alt 2.270.000 kr. ydes et bidrag til nogle af regionens initiativer til glæde for børn og unge i Roskilde Amt og - for så vidt angår det ene projekt (”Himmel og Hav”) - også besøgende børn og unge og deres familier fra hele det østlige Danmark. 

Om projektet Kulturtapperiet

Der ydes 430.000 kr. af Provinspuljen til projektet. Kulturtapperiet er et projekt til fordel for unge i alderen mellem 15 og 20 år. En gammel gas-tappehal på 775 m² tilbyder rå og centralt beliggende omgivelser, hvor der vil være plads til udviklingsmuligheder og fx sommerkoncerter, graffitivæg, sport m.v., mens der i to bunkere kan indrettes øvelokaler.
 
Projektet er et væsentligt bidrag til at styrke ungdomskulturen i regionen og sikre, at regionen fortsat er tiltrækkende for unge. Stedet skal blive et kraftcenter for hele Østsjællands ungdomskultur. Også unge fra nabokommunerne kan nyde godt af projektet.
 
Projektet skal sikre, at de unge får mulighed for at afprøve forskellige kunst- og kulturgenre med bistand fra voksne kunstnere og kulturaktive.
 
Tilskuddet af Provinspuljen sikrer projektets søsætning ved at støtte oprettelse af et ungdomssekretariat med tilholdssted i tapperiet og ved at støtte en ungdomsfestival. Stedet skal styres af den samme aldersgruppe, der skal bruge det, nemlig unge mellem 15 og 20 år. Sekretariatet skal lede stedet og understøtte andre unges projekter. Det skal samarbejde med kulturinstitutioner og professionelle kunstnere om at kvalificere de unges møde med kunst og deres arbejde med æstetiske udtryk.
 
Gastapperiet bliver et fleksibelt sted, der har åbent lige efter skoletid, om aftenenen, i weekends og ferier, hvor unge kan droppe ind, når det passer dem. Projektet er et resultat af undersøgelser om unge mellem 15 og 20 i regionen, som viste et behov for et kulturelt aktivitetscenter på de unges egne præmisser.

Om udstillingen Himmel og Hav

”Himmel og Hav” er et pilotprojekt, hvis formål er at indhøste de nødvendige erfaringer forud for etableringen af en permanent oplevelsesattraktion for børn, ”Den 7. Himmel i Køge”. Dette endemål handler om, at etablere et oplevelsessted, hvor børn inddrages i fortællinger med udgangspunkt i nordisk børnelitteratur og mytologi. Der ydes 1 mio. kr. af Provinspuljen til pilotprojektet.
 
Projektet ”Himmel og Helvede” tager på sanselig og livagtig vis udgangspunkt i den nordiske kulturarv, i nordisk mytologi og nordisk børnelitteratur. Det omfatter to udstillinger. I udstillingen Balders Død får den besøgende historien fortalt, mens man langsomt bevæger sig igennem et kæmpestort sneglehus, hvis gange er udstyret med sensorer, der udløser lyd (tale) og samtidig aktiverer lys og billedsekvenser, der knytter sig til fortællingen. I udstillingen Pippi Langstrømpe er man på besøg hos den svenske heltinde og kan ligesom Pippi Langstrømpe i fortællingen blive udstyret med skurebørster på fødderne, så man kan skøjte over gulvet i et rum med vægge belagt med søde ting. Og man kan besøge hendes far, der er konge på en Stillehavsø. Her er lyden brusende brænding, mens der på væggen er en stor rund skærm med undervandsoptagelser af spraglede sydhavsfisk!
 
Projektgruppen bag Den 7. Himmel har eksisteret i 10 år og har tidligere afholdt en række udstillinger på Louisiana, i Øksnehallen, på Køge Skitsesamling m.v.

Om projektet Det rullende børnekulturhus

Der ydes 840.000 kr. i tilskud til projektet Det Rullende Børnekulturhus, hvor en bus skal sikre, at alle børn og unge i regionen får gode kulturoplevelser inden for en bred vifte af kunstarter.
 
Projektet skal sikre kulturtilbud og -aktiviteter til børn uden, at det kræver dyre anlægskroner. En bus sættes i stand, ombygges, udsmykkes, udstyres med et fortelt og nogle faciliteter. Man får aftaler med skoler, vuggestuer og biblioteker, om at de skal have besøg af bussen. Og så tilknyttes der kunstnere eller formidlere, der sendes af sted i bussen, som danner ”Det rullende Børnekulturhus” til gavn for et bredt ungdoms- og børnepublikum.
 
Kombinationen af fortelt og fleksibelt indrettet bus skal sikre, at der på samme tid kan finde flere aktiviteter sted, fx formidling inde i bussen kombineret med værkstedsaktiviteter i forteltet. Der er således rum og faciliteter til både skabende aktivitet og formidling fra de involverede kunstnere/formidlere.
 
”Det Rullende Børnekulturhus” har fokus på skabende aktiviteter for og med børn og unge, kulturoplevelser med vægt på unik formidling, kulturens rolle i læring og identitetsformidling. Det kan fx dreje sig om koncert i en børnehave, en temauge for dans og bevægelse på en hel skole eller udsmykning og fernisering på et mindre bibliotek. Inde i bus og fortelt kan børn både skabe og opleve en række kunstformer, fx musik, sang, dukketeater, fortælling, maling og tegning.
 
”Det Rullende Børnekulturhus” skal etableres i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Ramsø, Lejre, Gund­sø, Bramsnæs, Skovbo og Vallø kommuner. Der er udsigt til et tæt kulturelt samarbejde mellem Det Rullende Børnekulturhus og skoler, dagsinstitutioner, klubber, idrætsforeninger, biblioteker, boligforeninger og andre institutioner i regionen, som er interesserede i kulturtilbuddene. Også regionens kulturinstitutioner som museer og biblioteker m.v. støtter projektet ved at stille særlig viden og netværk til rådighed for projektet.