Støttet projekt i Fyns Amt

Fyns Amt fik i efteråret 2003 i alt 1,33 mio. kr. af Provinspuljen: 600.000 kr. til operaprojekt mv. på Bramstrup Gods i samarbejde med Contemporary Opera Denmark, 430.000 kr. til Faaborg Billedkunstfestival 2004 og 1.330.000 kr. til Odense Fototriennale 2003 – Fyns Festival for Fotografi.

Denne gang har amtet søgt om støtte til indretning af besøgscenter i tilknytning til Frilandsmuseet Den Fynske Landsby.

Der gives sammenlagt 2,5 mio. kr. af Provinspuljen i støtte til

     

  • en interaktiv udstilling om Den Fynske Landsbys historie samt den danske landsbys og kulturlandskabets generelle historie som et væsentligt element i udviklingen af nutidens samfund;
  • en film på flere sprog, som skal underbygge udstillingen og skabe forståelse for betydningen af landsbyens opståen og udvikling lokalt, regionalt og nationalt;
  • informations- og undervisningsmateriale, skiltning på flere sprog m.v. Etableringen af Besøgscentret indgår i en større plan med forbedringer af Den Fynske Landsby.

Med tilskuddet på 2,5 mio. kr. til bl.a. et besøgscenter for Den Fynske Landsby ydes et bidrag til formidling af den fynske og generelt danske kulturarv og styrkelse af øens kulturelle aktiviteter. Projektet vil være med til at synliggøre øen yderligere. Besøgscenteret vil give mulighed for en bedre forståelse af landsbyerne på Fyn, som museet har arbejdet koncentreret med i 30 år.
 
Der er tale om et projekt til formidling af en vigtig del af den danske kulturarv, og den nye bygning vil i sin arkitektur og indretning, i mange år fremover, stå som et vartegn for arbejdet med kulturarven på Fyn.
 
Projektet vil ikke kun komme fynboerne til gode; også øens mange besøgende vil kunne få glæde af, at historien om den fynske landsby bliver formidlet endnu bedre. Centret vil sikre en anden og endnu bedre formidling, end man får ved udelukkende at se på de rekonstruerede huse, som ellers udgør frilandsmuseet Den Fynske Landsby.
 
Frilandsmuseet Den Fynske Landsby er med opførelsen af Besøgscentret med til at fejre H. C. Andersens 200 års fødselsdag. Der har foregået et samarbejde generelt med Fonden HCA 2005, idet Den Fynske Landsby er en rekonstruktion af en landsby, som den så ud i midten af 1800-tallet, på den tid hvor Andersen skrev sine eventyr.