Støttede projekter i Ringkøbing Amt

Om projektet: Ombygning og tilbygning af Dansk Veteranflysamling

De nye udstillingsarealer skal give mulighed for at udstille de mange historiske fly, som museet har under restaurering eller opmagasinering. Endvidere skal udbygningen samle fly fra det danske forsvar i et Flyvevåbenmuseum, som oprettes i samarbejde med Tøjhusmuseet. Dansk Veteranflysamling råder over tolv luftfartøjer, der vil indgå i denne udstilling og i alt vil museet ved udgangen af 2005 have 18 fly, som det ikke vil have mulighed for at udstille.
 
En udstilling af dansk producerede fly skal belyse dansk luftforsvars- og militærflyvnings historie før 1950. Det oplyses, at der også er indgået et samarbejde med Flyvevåbnet. Dansk Veteranfly Museum er det eneste flyvningsmuseum hertillands, som kan vise museumsfly i luften.

Om projektet: International klassisk musikfestival i Holstebro

Den første internationale klassiske musikfestival i Holstebro strækker sig over fire dage. Der er aftaler med Ensemble Midt Vest, Musikdramatisk Teater, Odin Teatret og Det Kongelige Teaters Balletskole om medvirken. Endvidere vil en række stjernesolister optræde ved en række koncerter.
 
Der er foreløbig aftaler med violinisten Ivry  Gitlis fra Israel, violinisten Elina Vahala fra Finland og pianisten Ralf Gothoni fra Finland. Stjernekoncerterne vil foregå i den totalt renoverede koncertsal Kundsens.
 
Der vil endvidere være en lang række koncerter og aktiviteter, bl.a. midnatskoncert i Holstebro Kirke, kirkekoncerter ved elever fra Orkesterefterskole m.v. Der vil også være kunstudstillinger, klassiske jam-sessions, foredrag m.v. Musikeren Morten Carlsen vil lave en lydinstallation, som skal opstilles i bynes gågader under festivalen. Endvidere uropføres et værk, som fremstilles specielt til festivalen. Der vil være masterclasses for MGK elever og andre, hvor de internationale solister vil undervise. Der vil desuden være formidling af Ludvig Holberg samt værker af Carl Nielsen.
 
Festivalen henvender sig til publikum i hele regionen. Der er særlige tiltag for børn og unge.
 
Det er tanken, at den nye klassiske musikfestival i Holstebro skal være en tilbagevendende begivenhed.

Om projektet: Etablering af et multicenter ved Hjerl Hedes Frilands Museum.

De udvidede publikums- og formidlingsfaciliteter skal rummes i et nyt Multicenter, mens et planlagt Kompetence- og videnscenter skal rummer uddannelse og omskoling inden for gamle landhåndværk.
 
Med opførelsen af et multicenter og et kompetence- og videnscenter tilstræber Hjerl Hede Frilandsmuseum ”at komme i særklasse nationalt og internationalt inden for museets hovedkompetencer ” og at blive ”en af Danmarks førende turistattraktioner”.
 
Samtidig er det tanken, at der skal opstå en synergi mellem kultur- og erhvervslivet, ”som vil være et nyt og stærkt vækstelement i oplevelsesøkonomien”.
 
Det er tanken, at kompetence- og videnscentret for gamle landhåndværk skal udgøre et nationalt center, hvor man kan lære at arbejde med de gamle håndværk og restaurering af de gamle bygninger. Det skal blive et nationalt og europæisk kraftcenter for forskning, bevaring og udøvelse af gamle landhåndværk.
 
Hjerl Hede indgår allerede i et partnerskab med Den Gamle By og Center for Bygningsbevaring i Rådvad. Der vil blive udbudt forskellige former for uddannelse og kompetenceopbygning til virksomheder, håndværkere, designere, arkitekter og kulturinstitutioner. I koblingen med et multicenter skal kompetence- og videnscentret udvikle formidlingen af håndværk og gøre viden og kompetencer tilgængelige for såvel erhvervslivet og borgere.

Om projektet: Kunstens Hus i Herning

Kunstens Hus skal danne rammerne for tre kulturinstitutioner: Herning Kunstmuseum, Ensemble MidtVest og Socle du Monde. Bygningen skal omfatte billedkunst, musik og ”en stærk kreativ alliance mellem kunstnere, borgere og erhverv”. Det er meningen, at Kunstens Hus ikke skal være et traditionelt kunstmuseum eller koncertsal, men ”en sammensmeltning mellem kunstarter i et hus, der udforsker, afprøver og udvikler den gængse kunstopfattelse”. Et hus, som på den ene side skal vise udstillinger og opføre koncerter på et højt internationalt niveau, og på den anden side ”ansvarligt åbne sig mod sit lokalsamfund med henblik på samarbejde og formidling”.
 
Kunstens Hus skal være et sted, ”hvor man kan falde hen i et uforpligtende miljø, nyde en god middag, lejlighedsvis lytte til et ensemble, se ny videokunst, teater eller opleve et gensyn med tidernes filmklassikere eller sågar en landskamp i storformat”.
 
I et ”oplevelseseksperimentarium” og ”Kunstlaboratorium” vil formidling for børn og unge være i centrum. I laboratoriet skal børn kunne stifte bekendtskab med og arbejde med kunstens og musikkens materialer og discipliner fra ler, olie og tamburiner til elektronisk lyd og computergrafik. Eksperimentariet bliver ”i højere grad baseret på skiftende udstillinger og musikoplevelser skabt med henblik på børnene eller af børnene selv”.
 
Kunstens Hus skal opføres på baggrund af en international arkitektkonkurrence, ”således at Kunstens Hus bliver både et arkitektonisk såvel som et kunstnerisk og kulturelt fyrtårn”.

Om projektet: Odin Teatrets forestilling UrHamlet

Odin Teatrets forestilling Urhamlet præsenteres i fællesskab for Provinspuljen af Ringkøbing Amt og Frederiksborg Amt. Der er herved tale om et tværgeografisk samarbejdsprojekt. Stykket skal opføres på Kronborg Slottet, idet Odin teatret i sommeren 2006 står for den årlige Hamlet produktion. Det er tanken at forestillingen efterfølgende opføres på Nr. Vosborg samt i Ravenna i Italien.
 
Stykket baserer sig ikke på Shakespeares skuespil, men anvender i stedet den kilde, som Shakespeare brugte i sit forlæg: Den danske Saxo Grammatius’ Hamlet. Temaet i denne oprindelige tekst er ”i højere grad en dissektion af magtens anatomi end Shakespeares filosofisk-eksistensielle problematik”.
 
”Urhamlet” vil blive opført af et internationalt teaterkompagni bestående af 50 skuespillere, dansere og musikere fra Japan, Indien, Bali og Brasilien foruden fra Odin teatret. En udgave af stykket som gadeforestilling med deltagelse af de udenlandske kunstnere vil blive særligt rettet mod børn.