Støttede projekter i Vejle Amt

Om projektet: Istandsættelse af KelleR – Center for Eksperimenterende Kunst

KelleR er et eksperimenterende miljø, hvor professionelle og anerkendte skabende kunstnere sammen med andre faggrupper skal finde inspiration til udvikling og nytænkning i forhold til en verden i forandring.
 
Formålet er ”enestående netværksdannelser på tværs af kunstarter og brancher”. Her mødes angiveligt kunstarterne og de partnere, der vil kunne bidrage med inspiration og nytænkning i nærområdet, på landsplan og internationalt – og på KelleR’s hjemmeside. I netværket tilstræbes et samspil mellem kunst, erhvervsliv og industri samt publikum i form af gensidigt inspirerende projekter, partnerskaber og aktiviteter
 
Ambitionen er, at stedet skal fungerer som et netværk, ”hvor den ene aktivitet trækker den anden med sig”. En række kunstnere, der er aktive inden for forskellige felter – billedkunst, design, arkitektur, litteratur, musik – er tilknyttede stedet, som åbnede i 2004. Der er en række aktiviteter i tilknytning til stedet, filmklub, workshops, galleri, værksteder m.v.
 
Først og fremmest afholdes en række aktiviteter beregnet for kunstnere og andre fagfolk som symposier, workshops, masterclasses, seminarer, konferencer, festivals. Det er tanken, at der i højere grad være ”oplevelses- og formidlingsorienterede arrangementer for publikum”, interaktive begivenheder, tværkulturelle begivenheder, performances, dialogmøder, videoscreeninger, eksperimentelle udstillinger og koncerter. Det er endvidere ambitionen på sigt at indrette gæsteboliger for gæstekunstnere.

Om projektet: Udstillingen om indvandringen og kulturmødet gennem tiderne med Kolding som eksempel, ”Når fremmede kommer til”

En udstilling på Koldinghus i foråret 2006 skal illustrere ”Mødet i Danmark”, kulturmødet mellem forskellige kulturer og samtidig synliggøre, at kulturmødet er en del af en fælles historie. Udstillingen skal bestå af forskellige rum og genstande, ”der markerer mødet med Danmark”.
 
Udstillingen skal blive til i et samarbejde mellem de involverede kulturinstitutioner og etniske foreninger. Selve processen med at inddrage de etniske grupper er central og den er allerede påbegyndt i år, idet grupperne bl.a. er blevet bedt om at medvirke med relevant baggrundsinformation og genstande til udstillingen. Det er tanken, at projektet også skal medvirke til yderligere integration.
 
Udstillingen vil fortælle om indvandringens historie i Danmark. Der vil blive udarbejdet en undervisnings hjemmeside, som vil kunne blive brugt også efter udstillingens afslutning. Der vil i forbindelse med udstillingen blive holdt foredrag, vist film og spillet musik som udtryk for tematiseringen af kulturmøde ideen.

Om projektet: Etablering af Vamdrup Kultur- og Fritidscenter

Projektet tilstræber at være banebrydende i dets indhold, arkitektur og tilgængelighed. Ideen er at samle idrætslige og andre kulturelle aktiviteter under samme tag. Der er særlig fokus på handicappedes adgang men også på børns muligheder for at deltage i idræt og kulturaktiviteter på egne præmisser.
 
Det planlagte aktivitetshus skal etableres i smukke omgivelser mellem Varde Å og Konge Åen. Udgangspunktet er de eksisterende institutioner biblioteket, Vamdrup Svømmehal og Vamdrup Hallen.
 
I det projekterede aktivitetshus skal der ”være plads til alle former for kultur fra romaskiner til teater”. Der skal således etableres et ”velvære” afsnit i tilknytning til den eksisterende svømmehal, en konferencesal, en teatersal og en ”aktivitetsgade” med et galleri, en café, plads til petanque, torvemarked og et mobilt ungdomsbibliotek. Der etableres flere lokaler, som kan bruges til forskellige formål.
 
En idé med centret er bl.a. at ”mennesker, der udfolder sig der, skal kunne få oplevelser, der ikke kun relaterer til deres egen aktivitet… der skal sikres en særlig mangfoldighed i tilbud, tilgængelighed og rumoplevelse, der kan inspirere til udfoldelse, ”her får man lyst til at”…”