279 MILLIONER KRONER TIL KULTUREN OG IDRÆTTEN

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale på kulturområdet for finanslovsåret 2010. En aftale der sikrer, at kultur- og idrætslivet får tilført 279 millioner kroner til en række kulturpolitiske tiltag.

I aftalen indgår:

     

  • Der afsættes over de næste fire år 45 millioner kroner til en styrkelse af teatrene og de rytmiske spillesteder.

  • Dansk idræt samt øvrige modtagere af tipsmidlerne modtager i 2010 og 2011 i alt 110,0 millioner kroner til at kompensere for de faldende indtægter hos Danske Spil.

  • Der afsættes 41,6 millioner kroner, til at Huskunsterordningen kan fortsætte i en ny fire-årig periode.

  • Det Kgl. Teater modtager en ekstrabevilling på 56,1 millioner kroner over tre år til at dække uforudsete bygningsmæssige driftsomkostninger til skuespilhuset.

  • Der afsættes 5,5 millioner kroner årligt, i alt 22 millioner kroner, over en fireårig periode til formidling og vedligeholdelse af danske kulturminder uden for Danmark. 

  • Der afsættes 0,8 millioner kroner årligt til drift og 1 million kroner til formidling af Vedersø Præstegaard, hvor Kai Munk boede.  

Kulturminister Carina Christensen siger:
"Jeg er rigtig glad for den nye finanslovsaftale. Regeringen og Dansk Folkeparti sikrer med denne aftale, at dansk kultur- og idrætsliv også fremover kan fortsætte med at udvikle sig og skabe gode oplevelser for hele befolkningen."
 
Se den samlede oversigt for Finanslov 2010 (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 21
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21