Ny dansk netordbog går i luften

Den Danske Ordbog er med sine næsten 100.000 opslagsord og 12.500 faste udtryk den mest omfattende betydningsordbog over moderne dansk. Nu udkommer den i en netudgave til glæde for alle, der søger klar besked om danske ord og udtryk.

Ordbogen indeholder et væld af oplysninger, som er nyttige for den, der vil læse eller skrive en dansk tekst, bl.a. om stavning, bøjning, udtale, betydninger, sprogbrug, grammatik, faste udtryk og orddannelse.

Den Danske Ordbog er en del af ordnet.dk, som redigeres af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og projektet finansieres af midler fra Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne og af Carlsbergfondet – med støtte fra Det Elektroniske Forskningsbibliotek.

Ordnet.dk giver desuden adgang til Ordbog over det danske Sprog (dansk sprog i perioden 1700-1950) og tekstsamlingen KorpusDK.

Netversionen af Den Danske Ordbog opdateres løbende, så hvis man ikke lige ved, hvad slammer, elefantvæddeløb, krystalpære eller kommunekontaktråd er for noget, så er der nu hjælp at hente – og oven i købet ganske gratis.

Den Danske Ordbog kan ses på ordnet.dk/ddo.

Kulturminister Carina Christensen siger:
“Jeg hilser det velkomment, at der nu kommer en stor dansk betydningsordbog på nettet. Mange mennesker bruger computeren som det vigtigste værktøj, når de skal finde oplysninger både i skolen, på arbejde og i fritiden, og her er det vigtigt, at dansk sprogteknologi følger med udviklingen.

Her i globaliseringens tidsalder er det vigtigt at styrke det danske sprog og tilvejebringe digitale hjælpemidler, så dansk også i fremtiden kan klare sig i konkurrencen med engelsk. Et ordbogsprojekt som dette falder derfor fint i tråd med regeringens sprog- og kulturpolitik.”

Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Ledende redaktør Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, tlf.: 33 13 84 20 – 9638 / 28 93 79 05