Nye udviklingsprojekter i Kulturregion Trekantområdet 2010 og 2011

Projekt Designmønstring

Der afholdes en designfestival og en biennale for kunsthåndværk. De forløber i hele 2011. Formålet med det samlede projekt er bl.a. at sætte fokus på, at kultursektoren bidrager til at løse væsentlige udfordringer for samfundet, og at kulturinstitutionerne får erfaring med at nå nye brugergrupper ved at inddrage og engagere de besøgende.

Designdelen skal således gøre design håndgribeligt som metode og har velfærd som tema. F.eks. laver Trapholt udstillingen ”Robotterne kommer”, hvor fremtidens samfund med færre unge, flere ældre, flere hjælpeapparater og robotter giver muligheder for realisering af det gode liv. Biennalen for kunsthåndværk er et samarbejde mellem en række museer, der viser spændvidden i dansk kunsthåndværk tilbage i tiden og med per-spektiveringer til udlandet. Kulturministeriet støtter projektet med 0,8 mio. kr.

Projekt Kulturarv og turisme

Trekantområdet har i 2009 gennemført en analyse af 12 kulturhistoriske steder i Trekantområdet for at se, hvor deres potentialer i oplevelsesøkonomien ligger. Ud af de 12 er der valgt 4 steder, der især er velegnede til børn og deres familier: Jelling (symbol på grundlæggelsen af den danske nation), Koldinghus (renæssancen), Fredericia (militærby m.m.) og i Billund (Danmarks industrialisering). Formålet med projektet er at udvikle og formidle kulturhistorien til børn og familier de fire steder, så de kan konkurrere med andre tilbud til disse målgrupper. Kulturministeriet støtter projektet med 1,0 mio. kr.

Projekt Uterus – udviklingsprojekt på Det Danske Musicalakademi, Fredericia

Projektet Uterus har fokus på at udvikle og kvalitetssikre nye musicals. Uterus fungerer som en rugekasse for næsten færdigskrevne musicals og som udviklingscenter for udvikling af værker fra bunden. Derudover skal projektet udvides, så ekspertisen på Uterus også bruges på de mange musicals, som amatørteatre, gymnasier, ungdomsskoler m.v. sætter op i Trekantområdet. Formålet er at højne kvaliteten af forestillingerne til gavn for publikum og optrædende. Kulturministeriet støtter projektet med 1,0 mio. kr. i støtte.