Nye projekter i kulturaftalen med Kulturregion Vadehavet

Kulturregion Vadehavet har projekter inden for tre indsatsområder, som støttes af kulturministeren i den nye aftale:

1. Kultur og Læring

Formål med indsatsområdet:

   

 • at vække børn og unges appetit til at opsøge og forholde sig til kunst og kultur
 • at borgerne får kulturel og videnskabelig læring og dannelse
 •  

Projekter, som støttes i kulturaftalen:

   

 • ”Nørdernes klub! Nye veje til inspiration”: Børn får hjælp fra naturvejledere og kunstnere til at lave kunst ud fra den viden, de opsøger i naturen
 • ”Børn, Kultur, Bevægelse: Din kirke, din kultur”: Børn lærer om kulturhistorien i kirken og på kirkegården.
 • ”Unge coacher unge”, ”Kunst af unge, for unge, med unge” og ”Chancen”: Talentprojekter, som understøtter især unges egen erfaring med kunst og kultur
 •  

2. Kultur og Sundhed

Formål med indsatsområdet:

   

 • at fremme, at kultur rækker ud og møder mennesker der, hvor de er
 • at mennesker i svære livssituationer møder kulturen
 •  

Foreløbigt støttes projektet:

   

 • ”I Fremtidens Lys”, hvor primært specialklasseelever komponerer musik, kortfilm og lyrik
 •  

3. Kultur og Natur

Formål med indsatsområdet:

   

 • at styrke regionens fælles vadehavsidentitet ved kulturelle arrangementer
 • at natur og byrum danner ramme for kulturelle oplevelser
 •  

Projekter, som støttes i kulturaftalen:

   

 • ”Vadehavsfestival 2012 og 2014”: Nye kunstneriske udtryksformer inden for litteratur, musik og scenekunst præsenteres i Vadehavets unikke natur. Eksempelvis koncerter med lyden af klokker fra Vadehavets forsvundne kirker, en tværkulturel koncert- og multimedieforestilling og klassiske musikperler i byerne og på strandene.
 • ”På opdagelse langs Atlantvolden”: Fem til seks bunkere, radaranlæg og kanonstillinger langs Vadehavet åbnes for at formidle kulturarven fra 2. verdenskrig.
 • ”Vadehavets kultur og natur i samspil med ungdomsuddannelserne”: Unge lærer om Vadehavets unikke kultur og natur ude i miljøet.
 •  

Læs mere om kulturregion Vadehavet