Priskonkurrence om ny litteratur til drenge på 4. – 7. klassetrin

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet er gået sammen om en ny priskonkurrence, som skal styrke drenges læselyst. Drengene udvælger selv vinderen. Førsteprisen er på 25.000 kr., og frist for indstilling af tekster til priskonkurrencen er den 1. september 2011.

Hvad er priskonkurrencen om ny litteratur til drenge på 4. – 7. klassetrin?

Mange drenge mister interessen for at læse, når de når 4. – 7. klassetrin. Dette kan bygge på, at der mangler litteratur, som kan fange drengenes interesse i den alder. Fænomener som Harry Potter viser dog, at det med det rette materiale kan lade sig gøre at fange denne gruppe elevers interesse for læsning.

Priskonkurrencen skal styrke drenges læselyst og få dem til at opfatte læsning som en sjov aktivitet og ikke en sur pligt ved at sætte fokus på ny litteratur målrettet drengenes interesser. Prisen skal fremhæve litteratur, der kan stimulere drenges læselyst, gennem præmiering og direkte webformidling af en ny skønlitterær tekst med en god og fængende historie, der er målrettet netop drengenes læsepræferencer. 

Priskonkurrencen er en opfølgning på regeringens sprogudvalgs anbefalinger i rapporten ”Sprog til tiden” og er et samarbejde mellem Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.

Hvem kan deltage i priskonkurrencen?

Alle forfattere, skribenter og illustratorer uanset alder kan deltage. Der er ikke krav om, at deltagere tidligere har fået udgivet eller på anden måde offentliggjort værker.

Hvordan forløber priskonkurrencen?

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet har nedsat en priskomité bestående af en række centrale personer inden for børnelitteratur. Formanden for Danmarks Skolebibliotekarer Carl Christian Rasmussen er formand for priskomitéen.

Priskomitéen udvælger de fem bedste tekster blandt de indsendte bidrag til priskonkurrencens afstemning. Teksterne lægges ud på bibliotekernes fælles børnesite www.pallesgavebod.dk, hvor drenge på 4. – 7. klassetrin i fire uger i efteråret gratis kan downloade teksterne og stemme på deres favorit blandt de fem tekster.

På baggrund af drengenes stemmer udvælges første-, anden- og tredjeprisen. Priserne er på henholdsvis 25.000 kr., 10.000 kr. og 5.000 kr. Priskomitéen knytter en faglig begrundelse til de tre vindertekster.

Hvilke krav er der til teksten?

Teksten må ikke tidligere være publiceret.

     

  • Teksten må maksimalt være på 3000 ord.
  • Teksten skal være skrevet på dansk.
  •  

Historien kan eventuelt kombineres med tegninger/grafik/links

Forfatterne til de fem tekster, der går videre til afstemningen, skal give samtykke til brug af teksterne på børnebibliotekernes fælles website www.pallesgavebod.dk.

Hvilke kriterier vurderes teksterne efter?

Teksterne skal leve op til priskonkurrencens overordnede formål om at styrke drengenes læselyst. Teksterne skal derfor være målrettet drengenes interesser og læsepræferencer.

Priskomitéen vil også i sin bedømmelse lægge vægt på, at teksterne har en stærk narrativ fremdrift, og at de placerer sig tydeligt i en genrekategori, f.eks. krimi, historisk fortælling, fantasy og sport eller humor, da erfaringen viser, at disse genrer i høj grad appellerer til drenge.

Hvordan deltager man i priskonkurrencen?

Man deltager i priskonkurrencen ved at sende en tekst til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Teksterne skal være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest torsdag den 1. september kl. 16.00.

Tekster sendes som worddokumenter eventuelt suppleret med billedfiler pr. e-mail til lve@bibliotekogmedier.dk

Prisoverrækkelse

Prisoverrækkelsen vil finde sted i løbet af november 2011.  

For yderligere information

Kontakt børnebibliotekskonsulent Lisbet Vestergaard, Styrelsen for Bibliotek og Medier, tlf. 33 73 33 57 30, lve@bibliotekogmedier.dk.