Udviklingsaktiviteter

Nye aktiviteter fra 2012 i kulturaftalen med Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Kulturregionen sætter fokus på disse indsatsområder i aftalen:  

     

  • Talentudvikling
  • Børne- og ungekultur
  • Identitet og kulturarv
  • International kunst og kulturudveksling
  •  

Følgende nye aktiviteter sættes i værk: 

Bandakademiet i Roskilde

Bandakademiets kerneforretning er fortsat talent- og karriereudvikling af de bedste upcoming bands og solister i Danmark. Med de nye aktiviteter sættes der fokus på at gøre bandet eller solisten bedre i stand til at skabe en forretning ud af musikken. Derudover skal der ske en styrkelse af samarbejdet med musikaktører og kommunerne i kulturregionen om udvikling af den mest talentfulde del af vækstlaget i området. Bandakademiet vil bl.a. benytte sine nationale og internationale alliancer og netværk og stiler f.eks. efter at stå for et undervisningsforløb på tværs af kulturregionens musikskoler med deltagelse af årets vinderbands og solister.

Kulturministeriet giver 1,15 mio. kr. i til initiativet. 

Særligt om Nationale Opdrag

I resten af aftaleperioden bliver Bandakademiet tildelt status som Nationalt Opdrag. Med tildelingen af nationale opdrag støtter Kulturministeriet videreudvikling af eksisterende særlige kompetencer ved forskellige institutioner, der, ud fra en national kulturpolitisk vurdering, bør videreudvikles til inspiration for andre institutioner mv. 

Læs mere om Nationale Opdrag

Fælles billedkunstnerisk grundskole

I kraft af kulturaftalen sker der en videreudvikling af et fælles billedkunstnerisk grundkursus (BGK) i kulturregionen, hvor unge billedkunsttalenter indgår i nye samarbejdsformer med kunst- og kulturaktører, børneinstitutioner, folkeskoler m.fl. samt afprøver nye samarbejdsrelationer med andre kunstarter, f.eks. litteratur.

Den fælles BGK er geografisk fordelt med tre afdelinger i kulturregionen, men med én fælles administration. Alle kulturregionens kunst- og kulturinstitutioner inddrages i undervisningen.

Kulturministeriet giver 1,15 mio. kr. til initiativet.

I kraft af kulturaftalen er der allerede i 2011 sat følgende projekter i værk:

 

Da Danmark blev til

”Da Danmark blev til - fra Vikingekonger til Valdemarer" er et kulturhistorisk projekt med fokus på fra viden til oplevelse. Det bærende budskab er at samle og fortælle den unikke historie om vikingetiden og middelalderen, som de otte kommuner i Kulturregionen til sammen repræsenterer. Der arbejdes med den kulturhistoriske vidensgenerering, formidling, koordinering og markedsføring i nationalt såvel som internationalt perspektiv. Projektet indgår i et samarbejde med alle relevante aktører på området.

 

Swop – den første internationale dansefestival for børn

Med projektet SWOP stiler kulturregionen efter at konsolidere den stigende interesse for børnedans, ikke kun herhjemme, men også i Europa. SWOP er en biennale, der kommer dansende børn og unge fra hele kulturregionen til gode. Formålet er bl.a. at vise børn, unge og voksne, hvilket fantastisk potentiale børnedansen har, og at højne børnedansens anseelse ved at give den et særligt fokus.

 

KUNSTREJSEN – på sporet af kunsten

Formålet med projektet er, at børn i Midt og Vestsjælland, inden de går ud af folkeskolen, har fået et indblik i kunstens verden gennem møde med den professionelle kunst, kunstnere og museumsbesøg. Programmets forløb er tilrettelagt som en tretrinsraket, der affyres på hvert klassetrin med forskellige fokuser på kunstrejsen, afhængigt af hvilket klassetrin eleverne befinder sig på, hvilket museum klassen skal besøge, og hvilken kunstner der er knyttet til programmet:

TRIN 1: kunstforståelse (på skolen, læreren)
TRIN 2: kunstoplevelse (på museet, museumsunderviser)
TRIN 3: kunstudøvelse (på museet, kunstnere og museumsundervisere)