Udviklingsprojekter

Nye projekter i kulturaftalen med Kulturregion Østjysk Vækstbånd

Kulturregionen sætter fokus på disse indsatsområder i aftalen: 

   

 • Den kulturelle byudvikling
 • Ungekultur
 • Kulturarvsspor i landskabet
 •  

Følgende projekter sættes i værk: 

Levende byrum

Kulturregionens hovedbyer, Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg, er alle velfungerende købstæder, hvor der 9 til 17 mandag til fredag færdes mange mennesker. Projekt ”Levende Byrum” ønsker at skabe kulturelt liv i midtbyerne i et større tidsrum, hvor byrummet danner ramme for og skaber muligheder for nye kulturelle oplevelser og udfoldelser til gavn for borgere og gæster. Desuden vil man med en nytænkende formidling af kulturarven fremhæve det særegne og unikke i kulturregionens byer. F.eks. skal der i bymidterne skabes bevægelsesaktiviteter for børn og voksne, samtidig med at de på nytænkende og overraskende vis kan få suppleret deres kulturhistoriske viden om det pågældende område.

Projektet består af følgende miniprojekter:

   

 • Plads til mere
 • Lys for livet
 • Grobund
 • Bevæg os
 • Smukke forandringer
 • Vores kulturarv
 • Byrumskortlægning
 •  

Kulturministeriet bidrager med 3,4 mio. kr. til projektet i perioden 2012-2015, og kulturregionen bidrager med et tilsvarende beløb.

Levende ungekultur

Der sættes fokus på ungegruppen, så der i højere grad skabes mulighed for, at de unge kan udfolde sig kunstnerisk og kulturelt i deres lokale miljø med særlig fokus på unges egne aktiviteter og netværk i kulturaftaleområdet. Projektet skal styrke disse, så de unge kan udfolde sig på de kunstneriske og kulturelle områder på et højt kvalificeret niveau og samtidig møde andre unge. I hver kommune etableres der en ”Markedsplads”, som skal danne rammen for store aktiviteter både indendørs og udendørs. De unge inddrages i styringen og organiseringen af markedspladsernes aktiviteter, som også involverer unge, professionelle kunstnere.

F.eks. kan der udvikles en skulpturfestival/murmalerier af de unge i tæt samarbejde med professionelle skulptører og arkitekter fra kommunernes byplanafdelinger; eller skabes musik/teater/dans i udvalgte kulturarvsområder, hvor områdernes muligheder og historie bruges som platform for unges kunstneriske og kulturelle udfoldelser i samarbejde med museer, kirker, klostre, landskabsarkitekter og andre relevante kulturinstitutioner.

Kulturministeriet bidrager med 2,5 mio. kr. til projektet i perioden 2012-2015, og kulturregionen bidrager med et tilsvarende beløb.

Levende kulturarvs-SPOR

Projektet er et samarbejde mellem fire kulturhistoriske museer og fire naturskoler i kulturregionen. Alle ligger i forvejen inde med mange gode historier og megen stor viden om spændende steder i kommunerne. Denne viden synliggøres og tilgængeliggøres for borgere og turister i projektet ”Levende Kulturarvs-SPOR”, der via 2D-stregkoder placeret rundt i kulturen/naturen samt brugerinddragende aktiviteter vil fortælle om, hvordan mennesker fra stenalderen og til i dag har sat sig spor i landskabet, og om sporene i den natur, der omgiver os.

Kulturministeriet bidrager med 1,5 mio. kr. til projektet i perioden 2012-2015, og kulturregionen bidrager med et tilsvarende beløb.