Pressemeddelelser 2020

Pressemeddelelser fra Kulturministeriet kan læses her på siden. Du kan abonnere på pressemeddelelser og dermed få dem tilsendt.

Abonner på nyhedsbreve

 •   | Pressemeddelelse
  Radio- og tv-nævnet styrkes med mere mediefaglighed

  Kulturministeren sender i dag et lovforslag i høring, der ændrer Radio og tv-nævnets sammensætning, så nævnet udvides med et medlem, og så mindst tre medlemmer fremover skal repræsentere praktisk mediefaglighed inden for tv, radio og nye medier. Det skal styrke nævnets arbejde.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturministeren præmierer den bedste børne- og ungdomslitteratur

  Kulturminister Joy Mogensen uddeler i dag Kulturministeriets Forfatterpris og Illustratorpris for den bedste børne- og ungdomslitteratur. Priserne går til forfatter Kathrine Assels for romanen ’Mester Ester’ og illustrator Signe Parkins for værket ’Blomsten der elsker mig’.

 •   | Pressemeddelelse
  Flere tilskuere til idrætsarrangementer

  Der er nu politisk opbakning til, at Superliga-ordningen bliver udbredt til andre udendørs og indendørs idrætsarrangementer med flere end 500 personer. Der vil stadig gælde en række særlige retningslinjer og restriktioner.

 •   | Pressemeddelelse
  Regeringen vil styrke børns kreative udfoldelse

  Flere børn skal have mulighed for at møde musikken og udfolde sig kreativt. På finansloven afsætter regeringen nu i alt 100 mio. kr. til kulturområdet fordelt med 50 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Regeringen vil bl.a. bruge midlerne på at styrke musik- og kulturskolernes aktiviteter, og samtidig skal Sangens hus have mulighed for at fremme sangen i alle dele af landet. Regeringen vil desuden forlænge en række kulturinstitutioners finanslovsbevillinger, der ellers stod til at udløbe.

 •   | Pressemeddelelse
  Regeringen vil skabe ro om DR’s økonomi

  Regeringen er klar til at tilbagerulle DR’s kommende besparelser fra 2022 i forbindelse med finanslovs- forhandlingerne. Regeringen har samtidig afsat midler på finanslovsforslaget til, at radiokanalerne P6 og P8 videreføres i 2021.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny politisk aftale sætter mere gang i hjulene i kulturlivet

  Ny pulje på 300 mio. kr. skal sikre flere kulturaktiviteter rundt omkring i landet under genåbningen. Samtidig forlænges en række vigtige hjælpepakker, og der afsættes ekstra 100 mio. kr. til idrætten og foreningslivet. Det er nogle af hovedelementerne i en ny politisk aftale, som regeringen og et flertal af Folketingets partier står bag.

 •   | Pressemeddelelse
  Kunsten finder nye veje under Corona-krisen

  10 millioner kr. bliver nu uddelt til 71 nye projekter og formater, som skal skabe kunstoplevelser henover sommeren og næste år.

 •   | Pressemeddelelse
  Lovændring skal sikre tryggere rammer for eliteidrætsudøvere

  Regeringen sender nu et udkast til ændring af eliteidrætsloven i høring. Lovforslaget skal styrke atleternes stemme og sikre trygge rammer for eliteidrætsudøvere med fokus på deres trivsel.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny retning for folkebibliotekerne

  Kulturministeriet og landets seks centralbiblioteker har netop underskrevet rammeaftalen for den næste fireårige periode. Som noget nyt indeholder rammeaftalen tre kulturpolitiske temaspor, der skal styrke folkebibliotekernes indsatser de kommende år.

 •   | Pressemeddelelse
  Nye aktiviteter skal øge livskvaliteten hos sårbare, udsatte og ældre under coronakrisen

  Kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter skal afhjælpe ensomhed og isolation blandt sårbare, udsatte og ældre borgere, som er særligt hårdt ramt af coronakrisen. 19 større projekter landet over bliver nu sat i gang.

RSS feed