Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Kulturministeriet kan læses her på hjemmesiden. Du kan abonnere på pressemeddelelser og dermed få dem tilsendt pr. mail.
Abonnér på nyhedsbreve

 •   | Pressemeddelelse
  Politisk aftale om lukning af udsendelse af analogt tv i 2009

  Regeringen har indgået en bred politisk aftale med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om, at sending af tv med analog teknik i Danmark bringes til ophør med udgangen af oktober 2009.

 •   | Pressemeddelelse
  Flere nye radiokanaler er på vej

  Regeringen og de mediepolitiske ordførere bag den mediepolitiske aftale for 2002-2006 har i dag indgået en tillægsaftale om replanlægning af FM-båndet i Danmark.

 •   | Pressemeddelelse
  Nyt samlet universitetsbibliotek

  Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek sammenlægges til: ”Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek”.

 •   | Pressemeddelelse
  Rambøll gennemfører OL-undersøgelsen

  Rambøll er i dag blevet udvalgt til at gennemføre undersøgelsen ”OL til Danmark – potentialer og barrierer”.

 •   | Pressemeddelelse
  Analyse af kønsfordelingen i idrætten

  Kulturminister Brian Mikkelsen har fået udarbejdet en kortlægning af kvinders og mænds deltagelse og repræsentation i idrættens besluttende organer.

 •   | Pressemeddelelse
  Forskere skal se på public service

  Kulturminister Brian Mikkelsen og de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen 2002-2006 har besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2005 til forskning i public service-stationernes programvirksomhed.

 •   | Pressemeddelelse
  En milepæl i kampen mod pædofili

  Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der sikrer, at idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner osv. skal indhente børneattest, før de ansætter personale, der skal have med børn under 15 år at gøre.

 •   | Pressemeddelelse
  Kommunalreformen på kulturområdet vedtaget med bredt flertal

  Et bredt flertal i Folketinget vedtog i dag de fire lovforslag, der udmønter kommunalreformen på kulturområdet.

 •   | Pressemeddelelse
  Henrik Sveidahl ny rektor for Rytmisk Musikkonservatorium

  Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag udnævnt prorektor Henrik Sveidahl som ny rektor for Rytmisk Musikkonservatorium. Henrik Sveidahl tiltræder stillingen 1. august.

 •   | Pressemeddelelse
  Lovforslag om en ny lokalradio- og lokal-tv-ordning sendt i høring

  Kulturministeriet har den 14. juni 2005 sendt et udkast til forslag om lov om ændring af radio- og fjernsynsloven i høring.

RSS feed