10 mio. kr. til fremme af integritet i idrætten og idræt for udsatte

Dansk idræt styrkes nu økonomisk på tre konkrete områder: 1 mio. kr. til Anti Doping Danmarks platform til bekæmpelse af matchfixing, 3 mio. kr. til Play the Games arbejde for at fremme god forvaltning og bekæmpe korruption i internationale idrætsorganisationer, samt 6 mio. kr. til understøttelse af idræt for udsatte personer.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”I Danmark er der brug for, at vi hele tiden arbejder målrettet på at styrke idrættens troværdighed og mangfoldighed. Med 10 mio. kr. til nye projekter tager vi nu nogle vigtige skridt i den rigtige retning. Vi giver Anti Doping Danmark et bedre afsæt for at tage kampen op mod matchfixing, og samtidig understøtter vi Play the Games arbejde med at bekæmpe korruption i de internationale idrætsorganisationer. Desuden bidrager vi til, at alle – også udsatte grupper – får gode muligheder for at dyrke idræt."

Midlerne til de tre indsatser udmøntes af parterne bag den politiske stemmeaftale om idræt: Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative Folkeparti. Midlerne skal understøtte de idrætspolitiske sigtelinjer på Kulturministeriets område. 

Hent Idrætspolitiske Sigtelinjer (pdf)

I alt iværksættes tre indsatser: 

  1. Opstart af matchfixingplatform i regi af Anti Doping Danmark:
    Der afsættes 1,0 mio. kr. til opstart af matchfixingplatform i regi af Anti Doping Danmark pr. 1. januar 2016. Midlerne går til etableringsomkostninger, herunder eksempelvis til personaleressourcer og opgradering af IT-systemer, med henblik på at give platformen et løft fra start, så platformen hurtigere vil kunne højne kvaliteten af indsatsen.
  2. Idan/Play the Games arbejde med at indføre "good governance" og bekæmpe korruption i internationale idrætsorganisationer:
    Der afsættes 3 mio. kr. over 4 år (0,75 mio. kr./år) til Idan/Play the Games arbejde med at indføre good governance og bekæmpe korruption i internationale idrætsorganisationer. Midlerne skal understøtte Idan/Play the Games videre arbejde med Sports Governance Observer, der er et benchmark-redskab til at styrke gennemsigtighed og demokrati i de internationale idrætsorganisatoiner, samt til projekter, der fremmer good governance eller bekæmper korruption i internationale idrætsorganisationer.
  3. Idræt for udsatte:
    Der afsættes en pulje på 6 mio. kr. (1,5 mio. kr. pr. år i 4 år), hvor landsdækkende almennyttige organisationer med rødder i civilsamfundet, der tilbyder idræt for udsatte personer, kan søge om tilskud til indsatser, der kan bidrage til at forankre organisationernes virke.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

MF Britt Bager, Venstre, tlf.: 33 37 45 28

MF Marianne Jelved, Radikale Venstre, tlf.: 33 37 47 03

MF Mogens Jensen, Socialdemokratiet, tlf.: 33 37 40 44 

MF Brian Mikkelsen, Konservative, tlf.: 33 37 42 25

MF Leif Mikkelsen, Liberal Alliance, tlf.: 33 37 49 10

MF Holger K Nielsen, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 33 37 44 17

MF Karin Nødgaard, Dansk Folkeparti, tlf.: 33 37 51 25

MF Søren Søndergaard, Enhedslisten, tlf.: 33 37 50 04