10 mio. kr. til genforeningsjubilæet i 2020

Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter på finansloven for 2018 i alt 10 mio. kr. til at fejre 100-året for at sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Genforeningen er en afgørende historisk begivenhed i Danmark, som trækker spor helt frem til i dag. I hele landet. Derfor glæder det mig, at vi med bevillingen på 10 mio. kr. på finansloven for 2018 nu giver mulighed for at lave en oplevelsesrig, involverende og oplysende markering af 100-året for grænseflytningen med bred folkelig deltagelse – ikke blot i Sønderjylland og grænselandet, men i hele landet. 

Det er mit håb at vi med fejringen kan øge danskernes viden om, hvor stor betydning – kulturelt, økonomisk og politisk – genforeningen har haft og har for hele Danmark. Kulturelt, ikke mindst i virkningshistorien omkring mindretal og flertal i grænselandet.  Store sønderjyske produktionsvirksomheder – som f.eks. Danfoss og ECCO – har desuden været med til at styrke Danmarks internationale omdømme. Genforeningen var afgørende for, at vi i dag har et fortrinligt naboskab med Tyskland – og så skal man altså ikke have besøgt mange forsamlingshuse syd for Kongeåen for at opleve, hvor meget sønderjyderne f.eks. har bidraget til vores danske sangskat.”

Baggrund

De 10 mio. kr. til genforeningsjubilæet i 2020 går bl.a. til folkeoplysende virksomhed, der via støtte til konkrete projekter skal sørge for, at f.eks. højskoler, museer og biblioteker sætter genforeningsjubilæet på dagsordenen. Pengene skal bl.a. også bruges til udarbejdelse af undervisningsmateriale. En statslig styregruppe bestående af Kulturministeriet, Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet kommer til at stå for fordelingen af midlerne. 

På regeringens finanslov afsættes i alt 74 mio. kr. til nye kulturinitiativer.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16