10 mio. kr. til klima- og energiforbedringer på højskolerne

Kulturministeriet har meddelt alle højskoler, at de kan søge om af få del i en pulje på i alt 10 mio. kr. til klima- og energirenoveringer.

Midlerne kan bruges til at forbedre isolering og sætte andre initiativer i gang, der begrænser skolernes energiforbrug, men også nye og alternative energiformer.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Der er et stort behov for, at højskolerne får hjælp til at gøre deres bygninger mere energirigtige. Mange højskoler lever ikke op til nutidens energistandarder, og midlerne fra Kulturministeriet kan være en løftestang, så den enkelte skole kan få en samlet finansiering på plads.

Og så er jeg glad for, at puljen også giver mulighed for, at vi kan støtte de skoler, der ønsker at udvikle nye og alternative energiformer, som mange højskoler tidligere har gjort.”

Ansøgningsrunde

Højskolerne skal nu i gang med at skitsere de projekter, de vil søge støtte til, og så vil Kulturministeriet snarest muligt meddele, hvilke skoler der får del i støtten.

Yderligere oplysninger

Undervisningskonsulent Jesper Moesbøl, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 90 53

Pressechef Astrid Haug, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98