10 mio. kr. til nye formidlingstiltag på bibliotekerne

Samarbejde og læring i den digitale hverdag har været centralt for de biblioteker, der har søgt om penge til nye formidlingstiltag. Projekterne er målrettet borgerne og skal styrke kulturformidlingen og folkeoplysningen i lokalsamfundet.

I alt 33 projekter geografisk fordelt over hele Danmark har fået penge fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre til nye formidlingstiltag i lokalsamfundet.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

Det er vigtigt hele tiden at se på, hvordan vi udvikler og nytænker bibliotekernes tilbud, så de tjener borgerne bedst muligt. Det glæder mig derfor, at man med de nye projekter har givet konkrete bud på, hvordan der f.eks. i samarbejde med skoler kan skabes lyst til læring og læsning også hos børn og unge, der ikke i forvejen læser. Ligesom der er projekter, der giver borgerne nye og kreative litteraturtilbud og musikoplevelser i samarbejde med det lokale musikliv.

Udvalgte projekter

Der har i år især været interesse for projekter, der har handlet om samarbejde mellem bibliotek og skole, om læsning og litteratur, men også musikformidling.

For eksempel ønsker Aalborg Bibliotekerne at lave en anderledes og bred formidling af musik og derigennem få flere til at bruge til bibliotekernes musiktilbud, så musikbibliotekerne bliver en aktiv og vigtig spiller i dansk musikliv.

’At læse i 10. klasse – så det rykker!’ er et projekt fra Horsens Bibliotek i samarbejde med en lokal skole, der skal støtte børn fra læsefattige familier og øge deres læselyst og læseforståelse.

På Odense Centralbibliotek vil man i samarbejde med Gentofte og Vejle Bibliotekerne give danske børnefamilier kvalificeret, ikkekommerciel udvælgelse og vurdering af de mange apps, der i dag findes til børn i alderen 0-6 år – både til leg og læring.

I projektet Creatown skal unge mellem 14 og 25 år bidrage til udviklingen af et nyt fællesbibliotek i et laboratorium på Kildegårdsskolen i Herlev. Ambition er, at de unge fra et socialt belastet område selv skal skabe et sted med fællesskab og lyst til læring. 

Læs mere og se liste over alle projekterne på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Om udviklingspuljen

Midlerne fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre uddeles til projekter, der kan udvikle bibliotekets tilbud til borgerne. Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget og behandlet i alt 86 ansøgninger.

Der er afsat 13 mio. kr. til Udviklingspuljen i 2016, hvoraf de 10 mio. kr. nu bliver uddelt. Der vil i efteråret 2016 komme endnu en ansøgningsrunde, hvor det er muligt at søge penge til projekter fra de resterende midler.

Flere informationer

Jonna Holmgaard Larsen, chefkonsulent, tlf.: 33 73 33 52, jhl@remove-this.slks.dk 

Jakob Dahl Klausen, presse- og kommunikationsmedarbejder, tlf.: 41 39 38 11, jdk@remove-this.slke.dk